• TINHHOANET

Đoạn kết phim “Hỗn số tử thần”

Bạch nhật phi thăng – Đại đào thải – Bắt đầu một tương lai mới.
 
Chúng ta đã nghe về những lời tiên tri về năm 2012, về cuộc đại đào thải của nhân loại. Đoạn cuối bộ phim trên phần nào mô phỏng cho các bạn thấy quang cảnh của ngày định mệnh đó. Thật khó để tin, nhưng có nhiều điều cần suy nghĩ, trước khi quá muộn…
 

 
Ai đã biết được sự thật, ai sẽ được lưu lại, bạn sẽ là một trong số đó??

Cùng xem đoạn phim trên và…tưởng tượng:

 

x