Thưởng thức thơ họa: “Vạn cổ thiên môn tái độ khai”

03/06/12, 10:25 Đọc & Suy ngẫm
Ngày 13 tháng 5 năm 2012 là kỷ niệm 20 năm người sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Đệ tử Đại Pháp Đường Bút vẽ tranh và làm thơ kính dâng người sáng lập Pháp Luân Công.


(Tranh: Đường Bút)

Nguyên văn tiếng Hán:

万古天门再度开

人类文明七千载,多少英雄登戏台。
兴亡成败随浪去,恩怨情仇砂入海。

先哲古圣穷其智,佛道下世把教开。
只看苍生轮回苦,无非劝人做善才。

早有先知传神谕,神在末劫渡船来。
千年风霜苦相候,良善为舟累世挨。

时至今日世道改,人无善念良心歪。
地球如村世间小,神你为何未到来?

岂知白驹二十载,传法苦渡鬓间白,
十恶毒世苦相劝,更有小丑泼污骇。

大谎弥天欺世界,济世清音遍地哀。
再转法轮有神韵,洪舟渡难破余灾。

万古天门再度开,神佛下界救人来。
苦劝人心明善恶,真相助你扫阴霾。

Phiên âm Hán Việt:

Vạn cổ thiên môn tái độ khai

Nhân loại văn minh thất thiên tải,
Đa thiểu anh hùng đăng hí đài.
Hưng vong thành bại tùy lãng khứ,
Ân oán tình cừu sa nhập hải.

Tiên triết cổ thánh cùng thị trí,
Phật Đạo hạ thế bả giáo khai.
Chỉ khán thương sinh luân hồi khổ,
Vô phi khuyến nhân tố thiện tài.

Tảo hữu tiên tri truyền Thần dụ,
Thần tại mạt kiếp độ thuyền lai.
Thiên niên phong sương khổ tương hậu,
Lương thiện vi chu luy thế ai.

Thời chí kim nhật thế đạo cải,
Nhân vô thiện niệm lương tâm oai.
Địa cầu như thôn thế gian tiểu,
Thần nhĩ vi hà vị đáo lai?

Khởi tri bạch câu nhị thập tải,
Truyền Pháp khổ độ tấn gian bạch.
Thập ác độc thế khổ tương khuyến,
Cánh hữu tiểu sửu bát ô hãi.

Đại hoang di thiên khi thế giới,
Tế thế thanh âm biến địa ai.
Tái chuyển Pháp Luân hữu Thần Vận,
Hồng chu độ nạn phá dư tai.

Vạn cổ thiên môn tái độ khai,
Thần Phật hạ giới cứu nhân lai.
Khổ khuyến thế nhân minh thiện ác,
Chân tướng trợ nhĩ tảo âm mai.

Tạm dịch:

Vạn cổ thiên môn tái độ khai
—Kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền

Văn minh nhân loại bảy nghìn năm,
Biết bao anh hùng lên vũ đài.
Hưng vong thành bại trôi theo sóng,
Ân oán tình thù cát nhập hải.

Tiên triết cổ thánh nêu tài trí,
Phật Đạo hạ thế tôn giáo khai.
Chỉ thấy thương sinh luân hồi khổ,
Đều khuyên thế nhân theo thiện tài.

Sớm có tiên tri truyền Thần dụ,
Vào thời mạt kiếp thuyền độ khai.
Nghìn năm phong sương bao đau khổ,
Thuyền chở lương thiện vượt bi ai.

Tới ngày hôm nay thói đời đổi,
Nhân vô thiện niệm lương tâm phai,
Địa cầu cũng nhỏ như thôn xóm,
Liệu Thần đã đến thiên môn khai?

Hai mươi năm qua nào ai biết?
Truyền Pháp khổ độ bạc tóc mai.
Thế gian thập ác chuyển hướng Thiện,
Lại có vai hề thấy kinh hãi.

Lừa dối khắp trời ngập thế giới,
Âm thanh cứu thế phá bi ai.
Tái chuyển Pháp Luân có Thần Vận,
Thuyền độ chúng sinh trừ dư tai.

Thần Phật hạ thế cứu người gấp,
Vạn cổ thiên môn tái độ khai.
Khổ khuyến nhân tâm minh thiện ác,
Chân tướng giúp bạn phá âm mai.(Theo TheEpochTimes)

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

Ad will display in 09 seconds

3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

 • Làm gì khi quỷ lộng hành?

  Làm gì khi quỷ lộng hành?

 • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

 • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

 • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

 • Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

 • Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

  Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

 • 3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

  3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

 • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

 • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

 • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x