Thế nào là một ‘tâm giác ngộ’?

Giác ngộ được miêu tả như sự đạt tới cảnh giới tinh thần vượt thoát lên và hòa nhập vào trí tuệ to lớn của vũ trụ, một cảnh giới chắc chắn phải đi kèm với trạng thái tâm lý tích cực, sự hân hoan, kết nối và ngập tràn từ bi từ sâu thẳm bên trong....

Cây – Yếu tố Mộc của mùa xuân

Nền tảng của triết học Trung Hoa lấy ý tưởng con người là một phần của vũ trụ và không thể thiếu các dòng chảy sống động của tự nhiên như động vật và thực vật....