Dị tượng ở nhân gian biểu thị Giang Trạch Dân đã chết

Tác giả: Trương Kiệt Liên Ngày 8 tháng 7 năm 2011, tin tức về cái chết của Giang Trạch Dân truyền ra và ĐCSTQ đã bác bỏ; tuy nhiên việc "Tề Lỗ đệ nhất chuông" 800 năm tuổi tự rơi như một lời báo tang chứng tỏ Giang đã lâm "chung". [Chanhkien.org] Để x...

“Hố địa ngục” và lời tiên tri của Lưu Bá Ôn

Kể từ tháng 4 năm 2010, sau khi huyện Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên đột nhiên xuất hiện 26 hố sụt đất, các tỉnh Chiết Giang, Hồ Nam, Quảng Tây, Giang Tây, Quảng Đông, v.v. ở Trung Quốc cũng theo đó phát sinh sụt lún cục bộ và hình thành các hố tự nhiên....

«Lưu Bá Ôn bia ký» — Bão Mặt trời và ôn dịch

Lưu Cơ, người đời gọi là Lưu Bá Ôn, từng phụ tá Chu Nguyên Chương giành lấy thiên hạ, kiến lập triều Minh, giữ chức tể tướng. Ông tính tình khoáng đạt chính trực, liêm khiết phụng sự việc công, không chỉ là vị tướng tài mà còn là một cao nhân đắc Đạo, đã vì hậu thế mà lưu lại rất nhiều dự ngôn, bao gồm «Thiêu Bính Ca» được nhiều người biết....

Tiên đoán của Nostradamus về kẻ chống Chúa thứ ba

Nostradamus đã tiên đoán rằng sẽ có ba kẻ chống Chúa đến thế giới này. Người ta đã chấp nhận rộng rãi rằng Napoleon là kẻ chống Chúa thứ nhất và Hitler là người thứ hai. Người thứ ba, xuất hiện vào cuối thế kỷ 20, vẫn chưa được công nhận rộng rãi....

Những nhà tiên tri lừng danh thế giới

Nhắc đến các nhà tiên tri trên thế giới, người đầu tiên nhân loại nhớ đến là Nostradamus bởi khác với những nhà tiên tri khác, ông có khả năng đoán vận mệnh thế giới trong một thời gian dài, thậm chí đến vài thế kỷ. ...