Những lá cờ Mỹ cắm trên Mặt trăng có số phận như thế nào?

Neil Amstrong được xem là người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng và cắm cờ Mỹ xuống đây, các phi hành gia khác trong chương trình Apollo sau đó cũng làm điều tương tự. Vậy sau 40 năm chịu đựng môi trường khắc nghiệt của Mặt trăng, những lá cờ này còn tồn tại hay không?...

Khám phá khoa học: Quan niệm thiện ác tác động trực tiếp đến tuổi thọ

Hơn 2 thập kỷ qua, ngành khoa học xã hội và hành vi đã phát hiện ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy các yếu tố hành vi, xã hội, và sinh học liên quan đến mức độ đạo đức của con người. Nhiều khảo sát cũng kết luận quan niệm về thiện, ác sẽ tác động trực tiếp đến tuổi thọ của họ....