Các nhà khoa học ghi được thông điệp của các linh hồn gửi về sau khi chết

Trong một nghiên cứu nổi tiếng về “Tử Vong học” ở Nhật Bản, ngày thứ ba sau khi một người mất, trên máy tính hiển thị văn tự viết rằng: “Tôi tên là Bang Đạt, tôi đã giải thoát khỏi tất cả thống khổ, đang bay lượng trong ánh nắng mặt trời, vô cùng vui vẻ… vô cùng vui vẻ…”....

6 bằng chứng khoa học cho thấy chúng ta đều có linh hồn

Có linh hồn hay không? Đây có thể là điều hiển nhiên trong văn hóa các nước Á Đông, nhưng lại là chủ đề gây tranh cãi không ngừng trong giới khoa học thực chứng hiện đại. Tuy nhiên ngày nay, có rất nhiều bằng chứng đã chỉ ra khả năng linh hồn thật sự tồn tại....