• TINHHOANET

Yahoo tiến hành sa thải hoàng loạt nhân viên

Thay vì cắt giảm chi phí hoạt động của công ty, Marissa Mayer, CEO của Yahoo đã quyết định sa thải một loạt nhân viên có chọn lọc dựa vào hệ thống xếp hạng đánh giá của mình.

Văn phòng của Yahoo tại Việt Nam đã bị đóng cửa vào cuối năm 2014.

Yahoo sẽ tiếp tục giảm chi phí thông qua việc cắt giảm nhân sự, đây sẽ là một phần của việc tái tổ chức và cơ cấu lại công ty. Mặc dù công ty không công bố chính xác số lượng nhân viên sẽ bị sa thải, nhưng sẽ có rất nhiều bộ phận sẽ cắt giảm nhân lực. Đây cũng không phải một cuộc sa thải hàng loạt, mà sẽ có chọn lọc.

Theo nguồn tin đáng tin cậy của Businessinsider, các kỹ sư sẽ được giữ lại, trong khi đó các nhà quản lý sản phẩm, quản lý dự án và thiết kế có thể nằm trong danh sách cắt giảm. Các nhân viên của Yahoo đang thực sự bị sốc trước thông tin này, tuy nhiên đây là công việc cần phải làm của công ty để có thể tiếp tục phát triển.

CEO của Yahoo

CEO của Yahoo là bà Marissa Mayer đã phải chịu áp lực trước việc phải cắt giảm chi phí hoạt động của công ty, trước khi bà chấp nhận vị trí này vào năm 2012. Tuy nhiên, thay vì triển khai việc sa thải trên diện rộng, Mayer đã tiến hành việc xếp hạng các nhân viên theo một hệ thống đánh giá và quyết định sẽ sa thải những nhân viên có điểm số thấp.

Sau khi hệ thống xếp hạng này đã hoạt động được một thời gian và có điểm đánh giá, có lẽ đây sẽ là thời điểm để Marissa Mayer tiến hành nốt phần việc còn lại: sa thải các nhân viên có điểm số thấp. Mặc dù hệ thống đánh giá này không được nhiều nhân viên của Yahoo ủng hộ.

Theo Businessinsider, GK

x