• TINHHOANET

Xem tử vi thứ sáu 19/06/2015 cho 12 con giáp

(Kiến Thức) – Xem tử vi thứ sáu: Giờ tốt của tuổi Dậu hôm nay là giờ Tỵ (9h – 11h). Màu sắc may mắn của bạn là màu xanh lam nhạt.

Xem tử vi thứ sáu: Tý: Giờ tốt của tuổi Tý hôm nay là giờ Dậu (17h – 19h). Màu sắc may mắn của bạn là màu xanh lam đậm.
Sửu: Giờ tốt của tuổi Sửu hôm nay là giờ Tuất (19h – 21h). Màu sắc may mắn của bạn là màu vàng đất.
Dần: Giờ tốt của tuổi Dần hôm nay là giờ Tỵ (9h – 11h). Màu sắc may mắn của bạn là màu tím.
Mão: Giờ tốt của tuổi Mão hôm nay là giờ Hợi (21h – 23h). Màu sắc may mắn của bạn là màu nâu.
Thìn: Giờ tốt của tuổi Thìn hôm nay là giờ Tuất (19h – 21h). Màu sắc may mắn của bạn là màu xanh lục nhạt.
Tỵ: Giờ tốt của tuổi Tỵ hôm nay là giờ Tỵ (9h – 11h). Màu sắc may mắn của bạn là màu xanh lục đậm.
Ngọ: Giờ tốt của tuổi Ngọ hôm nay là giờ Dậu (17h – 19h). Màu sắc may mắn của bạn là màu vàng nhạt.
Mùi: Giờ tốt của tuổi Mùi hôm nay là giờ Tỵ (9h – 11h). Màu sắc may mắn của bạn là màu vàng.
Thân: Giờ tốt của tuổi Thân hôm nay là giờ Ngọ (11h – 13h). Màu sắc may mắn của bạn là navy.
Dậu: Giờ tốt của tuổi Dậu hôm nay là giờ Tỵ (9h – 11h). Màu sắc may mắn của bạn là màu xanh lam nhạt.
Tuất: Giờ tốt của tuổi Tuất hôm nay là giờ Tỵ (9h – 11h). Màu sắc may mắn của bạn là màu đỏ thắm.
Hợi: Giờ tốt của tuổi Hợi hôm nay là giờ Ngọ (11h – 13h). Màu sắc may mắn của bạn là màu xanh da trời.

Theo Kiến Thức

x