• TINHHOANET

Trung Quốc Không Kiểm Duyệt: TQ vạch trần vấn đề nhân quyền của Mỹ

Trung Quốc không kiểm duyệt, cùng người dẫn chương trình Chris Chappel là một kênh chuyên truyền tải, và bình luận những vấn đề Trung Quốc theo một góc nhìn hài hước, nhưng không kém phần chính luận; mà không cơ quan báo chí Trung Quốc nào dám truyền tải.

Độc tài về chính trị cũng như độc tài về truyền thông, ĐCSTQ sử dụng hệ thống kênh truyền thông nhà nước chính thống cũng như không chính thống, thao túng toàn bộ dư luận. Họ điều khiển người dân theo cách mà họ quyết định, cho mọi người biết hoặc không được biết thông tin nào, sau đó kiểm duyệt để không có thông tin bất lợi nào cho Đảng được phép lưu truyền trong dân chúng.

Bạn có thể xem thêm ở trang Youtube của kênh Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

 Theo Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

x