Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm cấm xuất bản các sách Pháp Luân Công

Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã xem xét lại lô văn kiện quy phạm thứ 5 và quyết định bãi bỏ 161 thông tri. Những thông tri bị bãi bỏ đã được công bố ra công chúng và có hiệu lực kể từ ngày ra Thông cáo.

thien-co-ky-thu-sach-chuyen-phap-luan
Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm cấm xuất bản các sách Pháp Luân Công. (Ảnh sưu tầm từ Internet)

Cục trưởng Tổng Cục Báo chí và Xuất bản – Liễu Bân Kiệt, đã ký thông qua Thông cáo số 50 ngày 1/3/2011, tuyên bố bãi bỏ hai thông tri đã chính thức được ban hành vào năm 1999:

1. Thông tri về tái khẳng định quan điểm đối với việc xuất bản các ấn phẩm về Pháp Luân Công.

2. Thông tri về lệnh cấm xuất bản các sách Pháp Luân Công và tăng cường quản lý các xuất bản phẩm.

Đính kèm:

Quyết định của Tổng Cục Báo chí và Xuất bản bãi bỏ lô văn kiện quy phạm thứ 5:

Nhằm đẩy mạnh việc quản lý dựa trên pháp luật và tăng cường tính pháp quyền trong quản lý báo chí và các ấn phẩm, Tổng Cục Báo chí và Xuất bản đã xem xét lại lô văn kiện quy phạm thứ 5 và quyết định bãi bỏ 161 thông tri. Quyết định này được thông qua trong cuộc họp hành chính thứ hai của Tổng Cục vào ngày 29/12/2010, Những thông tri bị bãi bỏ đã được công bố ra công chúng và có hiệu lực kể từ ngày ra Thông cáo.

Mục lục của lô văn kiện quy phạm thứ 5 gồm tổng cộng 161 thông tri mà Tổng Cục Báo chí và Xuất bản đã bãi bỏ.

Số 99: Thông tri về tái khẳng định quan điểm đối với việc xuất bản các ấn phẩm về Pháp Luân Công. Số: [1999]933. Ban hành ngày 22/7/1999.

Số 100: Thông tri về lệnh cấm xuất bản các sách Pháp Luân Công và tăng cường quản lý các xuất bản phẩm. Số: [1999]989. Ban hành ngày 05/8/1999.

Bối cảnh về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Pháp Luân Công lần đầu tiên được phổ truyền ra công chúng vào năm 1992 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp Trung Quốc vì những tác động tích cực cả về tâm lẫn thân. Gần 100 triệu người đã và đang luyện tập Pháp Luân Công tính đến năm 1999.

Vì đố kỵ và lo sợ mất quyền kiểm soát đối với dân chúng, Giang Trạch Dân, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 22/7/1999. Cuộc bức hại đã gây ra cái chết của hàng nghìn học viên Pháp Luân Công trong suốt 18 năm qua. Nhiều người đã bị tra tấn vì đức tin của mình và thậm chí bị giết để lấy tạng.

Bất chấp cuộc bức hại, người dân trên khắp thế giới hiện vẫn đang tu luyện Pháp Luân Công. Các sách của Pháp Luân Công đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ.

Mặc dù hai thông tri bất hợp pháp đã được bãi bỏ, cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn. Nhiều học viên vẫn đang bị cầm tù. Tại nhiều nơi ở Trung Quốc, đọc và phân phát các tài liệu thông tin Pháp Luân Công vẫn có thể dẫn đến việc bị bắt và cầm tù.

Theo Minhhui.org