• TINHHOANET

Triệu Lạc Tế kiêm thêm chức vụ quan trọng, Vương Kỳ Sơn chưa rõ hướng đi…

Website của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương gần đây đã thông báo, tân Bí thư Triệu Lạc Tế đã tiếp nhận thêm một chức vụ quan trọng mà ông Vương Kỳ Sơn từng đảm nhận, đó là chức Tổ trưởng Tiểu tổ lãnh đạo công tác thí điểm cải cách giám sát thể chế quốc gia Trung ương.

Triệu Lạc Tế kiêm thêm chức vụ quan trọng, ông Vương Kỳ Sơn chưa rõ hướng đi. (Ảnh: Hdvidzpro)
Triệu Lạc Tế kiêm thêm chức vụ quan trọng, ông Vương Kỳ Sơn chưa rõ hướng đi. (Ảnh: Hdvidzpro)

Tiểu tổ được thành lập cách đây gần một năm. Ngày 07/11/2016, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) in và phát hành “Phương án thí điểm cải cách giám sát thể chế quốc gia tại thành phố Bắc Kinh và các tỉnh Sơn Tây, Chiết Giang”, yêu cầu Trung ương thành lập Tiểu tổ lãnh đạo công tác thí điểm cải cách giám sát thể chế quốc gia.

Sau khi tiểu tổ này được thành lập, ông Vương Kỳ Sơn đảm nhiệm chức Tổ trưởng, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Dương Hiểu Độ đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Văn phòng của Tiểu tổ này.

Được biết, ông Tập Cận Bình muốn thông qua cải cách giám sát thể chế để tiến hành giám sát toàn bộ quan viên Trung Quốc, chứ không chỉ giới hạn ở quan viên giữ các chức vụ trong Đảng như hiện nay.

Ngày 25/10, trong Hội nghị Trung ương 01 khóa 19 đã công bố ông Triệu Lạc Tế đảm nhiệm chức Thường ủy Bộ Chính trị, kiêm chức Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, thay thế ông Vương Kỳ Sơn để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “đả hổ”.

Tuy đã từ chức nhưng ông Vương Kỳ Sơn vẫn luôn là đối tượng được ngoại giới chú ý. Trong 5 năm qua, ông Vương đã giúp ông Tập Cận Bình đánh hạ 6 quan lớn cấp quốc gia bao gồm Chu Vĩnh Khang, Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Tôn Chính Tài, Lệnh Kế Hoạch, Tô Vinh, hơn 40 thành viên của Ủy ban Trung ương, 280 quan viên cấp trung trở lên, gần 160 quan viên quân đội cấp quân phó trở lên, hầu như đều là người của phe cánh Giang Trạch Dân.

Nhiều nguồn tin phân tích cho rằng, ông Vương Kỳ Sơn thoái lui trong Đại hội 19 là do kết quả đấu đá giữa các phe phái trong nội bộ ĐCSTQ, phe Giang Trạch Dân và các tập đoàn lợi ích đã ngăn cản không cho ông Vương tiếp tục làm chức vụ Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

Cũng có nhiều tin tức khác cho rằng, trong Lưỡng Hội diễn ra vào tháng 03/2018, ông Vương Kỳ Sơn có thể sẽ tái xuất đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch nước. Việc ông Vương Kỳ Sơn có hoàn toàn thoái lui hay sẽ trở lại với một vai trò khác, mọi thứ sẽ được rõ ràng vào tháng 03 năm sau.

Lê Hiếu

x