• TINHHOANET

Tranh xưa khiến lòng người say đắm

Mỹ thuật Việt Nam đầu thế kỷ 20 chứa đựng vẻ đẹp nghệ thuật ấn tượng và vẻ đẹp văn hóa đậm đà. Sự kết hợp ý vị đã tạo ra những nét riêng “rất Việt” mà không thể trộn lẫn vào bất cứ đâu được.

Bức “Năm cô gái trẻ” của họa sĩ Mai Trung Thứ.

Mai Trung Thứ hay Mai Thứ (1906-1980) là một hoạ sĩ nổi tiếng của mỹ thuật hiện đại Việt Nam đầu thế kỷ 20. Ông là sinh viên khóa I Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1925-1930). Yêu đời, lãng tử là chất nghệ thuật trong các sáng tác của ông, là một phần phong cách của nghệ thuật tạo hình cận hiện đại Việt Nam, đậm đà tâm hồn Việt Nam.

Bức “Hai thiếu nữ” của họa sĩ Mai Trung Thứ vẽ năm 1942.
Bức “Người phụ nữ nhìn qua ban công” của họa sĩ Mai Trung Thứ, vẽ năm 1940, từng được bán đấu giá tại Hồng Kông với mức giá 600.000 đô la Hồng Kông (gần 1,7 tỉ đồng)
”Truyện trò”, họa sĩ Mai Trung Thứ.
”Mẹ dạy thêu thùa” tranh được UNICEF in để bán giúp cho quỹ của Hội trẻ em trên thế giới.

“Chị em”, họa sĩ Mai Trung Thứ.
“Trẻ con chơi”, họa sĩ Mai Trung Thứ.
“Tình mẹ”, bột màu và mực trên lụa.
“Lễ bái”, họa sĩ Mai Trung Thứ.
“Tiệc trà”, họa sĩ Mai Trung Thứ.
Bức “Giai điệu” của họa sĩ Mai Trung Thứ.

TinhHoa tổng hợp

 

x