• TINHHOANET

Tranh kí họa các thể loại xe máy Việt Nam

Cùng xem ngắm những bức ảnh hí họa dưới đây để thấy người dân Việt Nam ‘sáng tạo’ như thế nào với chiếc xe máy của mình.

Xe máy ‘mong manh’.
Xe máy ‘chém gió’.
Xe máy ‘gia đình thân yêu’.
Xe máy mang vát.
Xe máy ‘tin nhắn’.
Xe máy ô nhiễm không khí.
Chợ di động.
Xe máy bán hàng.
Xe máy “đồng tâm hợp lực”.

Nguồn Saigoneer​

x