• TINHHOANET

Trắc nghiệm thị giác: Bạn tinh mắt đến mức nào?

Nếu bạn cho rằng mình có thị giác nhạy bén thì hãy thử tìm ra những quả sậm màu hơn trong 7 bức hình trái cây dưới đây để xem bản thân tinh mắt đến mức độ nào.

Câu 1: Có bao nhiêu chùm nho sậm màu hơn các chùm khác trong hình?

Câu 2: Có bao nhiêu quả lê đậm màu hơn các quả khác trong hình?

Câu 3: Có bao nhiêu quả cam sậm màu hơn các quả khác trong hình?

Câu 4: Có bao nhiêu quả kiwi sậm màu hơn các quả khác trong hình?

Câu 5: Có bao nhiêu quả việt quất sậm màu hơn các quả khác trong hình?

Câu 6: Có bao nhiêu quả táo sậm màu hơn các quả khác trong hình?

Câu 7: Có bao nhiêu quả chuối sậm màu hơn các quả khác trong hình?

Đáp Án: 

Có 3 chùm nho đậm màu hơn các chùm khác trong hình.

Có 3 quả lê sậm màu hơn các quả khác trong hình.

Có 5 quả cam sậm màu hơn các quả khác trong hình.

Có 2 quả kiwi sậm màu hơn các quả khác trong hình.

Có 6 quả việt quất sậm màu hơn các quả khác trong hình.

Có 4 quả táo sậm màu hơn các quả khác trong hình.

Có 4 quả chuối sậm màu hơn các quả khác trong hình.

 Theo tiin

x