TP.HCM: Nợ thuế nội địa tăng 649 tỉ đồng

01/05/15, 11:15 Tin Tổng Hợp

(HQ Online)-Tính đến ngày 31-3-2015, tổng số tiền thuế, tiền phạt còn nợ tại Cục Thuế TP.HCM là 20.160 tỉ đồng, tăng 3,33% (tương đương tăng 649 tỷ đồng) so với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ đến ngày 31-12-2014 (19.511 tỉ đồng).

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo Cục Thuế TP.HCM, trong quý 1, đơn vị đã tập trung chỉ đạo công tác đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, kết quả đã thu được 1.973 tỉ đồng tiền nợ.

Tuy nhiên, số nợ thuế tính đến ngày 31-3-2015 vẫn tăng 3,33% so với cuối năm 2014 do vẫn còn một số nguyên nhân hạn chế trong trong công tác quản lý nợ như: các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp có nợ thuế lớn, kéo dài đa số là những doanh nghiệp thuộc diện bị truy thu và phạt, khi thực hiện biện pháp kê biên tài sản thì có giá trị tài sản không lớn hoặc không có tài sản để thực hiện biện pháp cưỡng chế; hoặc bỏ khỏi địa điểm kinh doanh sau đó thành lập công ty khác.

Bên cạnh đó, do sử dụng chương trình quản lý thuế tập trung (TMS) nên việc chuyển đổ dữ liệu, nhập đuổi số liệu làm cho công tác đối chiếu số liệu gặp nhiều khó khăn.

Nhằm hạn chế thấp nhất số nợ thuế phát sinh, Cục Thuế TP.HCM cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, phân tích số nợ thuế thực tế đến 31-12-2014 và số nợ thuế đến 31-3-2015 nhằm đánh giá tính chất, mức độ, nguyên nhân nợ của từng lĩnh vực, ngành nghề. Điều chỉnh ngay các khoản nợ do sai sót, tập trung đôn đốc các khoản nợ thuế đã được rà soát chính xác, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu giảm nợ thuế mà Cục đã phân bổ cho các đơn vị.

Bên cạnh đó, Cục Thuế sẽ phối hợp với chi cục thuế quận huyện, các phòng kiểm tra và các phòng chức năng rà soát số liệu trên các hệ thống quản lý thuế và triển khai chính thức ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS); thực hiện công khai trên phương tiện thông tin đại chúng đối với các doanh nghiệp có nợ lớn, chây ỳ.

Đồng thời, lập kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác cưỡng chế nợ thuế theo quy định tại Thông tư 215/2013/TT-BTC đối với 24 Chi cục thuế quận, huyện; Phối hợp với các chi cục thuế quận, huyện rà soát các hồ sơ xóa nợ tiền thuế đối với hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1 -7-2007 gặp khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ, đã ngừng kinh doanh theo Thông tư 179/2013/TT-BTC ngày 2-12-2013 của Bộ Tài chính.

Theo Báo Hải Quan

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Tinh Hoa hoạt hình 2020-08-20 09:31:08
Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Tinh Hoa hoạt hình 2020-07-06 15:05:00
Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Tinh Hoa hoạt hình 2020-05-30 16:55:31
Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

Tinh Hoa hoạt hình 2020-04-28 20:19:11
Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Tinh Hoa hoạt hình 2020-03-31 15:55:57
Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

Tinh Hoa hoạt hình 2020-03-11 15:26:26
Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

Tinh Hoa hoạt hình 2020-02-20 09:25:12
Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Tinh Hoa hoạt hình 2020-01-14 08:40:47
 • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

 • Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

  Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

 • Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

  Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

 • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

  Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

  Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

 • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

x