Thần từ xưa đến nay vẫn luôn ở bên cạnh bạn

07/11/16, 09:49 Khám phá sinh mệnh

Bởi chịu nhận sự giáo dục theo thuyết vô thần trong một thời gian dài, hiện nay nhiều người hễ nhắc đến thuyết hữu thần, liền sẽ nói: Thần ở đâu, ai đã nhìn thấy nào? Quỷ ở đâu, ai từng nhìn thấy? Tuy nhiên, những quan niệm này thực sự quá cố chấp.

1111190846391944_1
Thần từ xưa đến nay vẫn luôn ở bên cạnh bạn. (Ảnh: Falunart)

Những người ôm giữ lỗi nghĩ này có các quan chức cấp cao, có các học giả, cũng có những người dân bình thường… khắp mọi gia tầng của xã hội. Họ cho rằng đã đứng ở chóp đỉnh của chân lý rồi, tỏ thái độ khinh thường đối với thuyết hữu thần, và chế nhạo những người có chính tín từ trong tâm.

Đối với những những câu hỏi được đưa ra ở trên, thật ra vốn không hề khó trả lời: Thần ở trong thế giới của Thần; ma quỷ thì ở trong không gian của ma quỷ. Khi con người ta tu luyện thành Thần rồi, chính là sẽ nhìn thấy được Thần; con người ta sau khi chết rồi trở thành quỷ, cũng sẽ nhìn thấy quỷ. Tuy nhiên, điều này đối với những người theo thuyết vô thần, có nhìn thấy thì mới tin, cũng như những quan niệm cứng nhắc chứa đầy đầu não, họ chắc chắn sẽ không cảm thấy hài lòng, nói không chừng còn cho rằng bạn đang ‘chơi trò’ khái niệm mà thôi.

Vì để làm rõ những suy nghĩ trong tư tưởng, chúng tôi sẽ giải thích ba câu hỏi dưới đây mà người ta thường đưa ra:

 1. Thế nào là Thần? Hoặc ai là Thần?
 2. Ai đã từng nhìn thấy Thần? Hoặc những người nào đã từng thấy Thần?
 3. Thần rốt cuộc tồn tại ở đâu, làm thế nào mới có thể nhìn thấy được Thần? Hoặc vì sao Thần không thể hiển hiện khắp nơi cho mọi người nhìn thấy?

Thế nào là Thần?

Phàm là những sinh mệnh thần bí từ bi có bản sự lớn hơn con người, không chịu sự khống chế của vật chất thời không, thật sự biết được nhân quả nhiều hơn cao hơn của vũ trụ, chúng ta có thể coi họ là Thần.

Hơn 2.500 năm trước, sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai công khai ngộ đã triển hiện ra rất nhiều thần tích, con người của thời đó đều đã nhìn thấy rồi, đều đã ghi chép lại cả. Trong suốt 49 năm ông đã giảng rất nhiều Pháp cho chúng đệ tử, về sau đã chỉnh lý ra thành rất nhiều quyển kinh thư, cũng đã được lưu truyền lại, rất nhiều tăng nhân đời sau dựa theo kinh thư mà tu luyện, tu xuất được rất nhiều cao tăng đại đức, cũng đều có ghi chép. Rất nhiều Thần tích mà người Ấn Độ cổ thời đó đều đã nhìn thấy, vậy chúng ta chẳng phải đã thừa nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Thần chăng?

Khoảng hơn 2.000 năm trước, Đức Jesus dẫn theo các môn đồ của mình truyền Pháp độ nhân ở vùng Trung Đông, đồng thời đã triển hiện ra rất nhiều Thần tích, con người của thời đó cũng đều đã nhìn thấy và ghi chép lại. Những lời dạy của Ngài đối với các môn đồ đều được ghi chép lại gọi là “kinh Tân Ước”, đã chỉ đạo rất nhiều tín đồ Cơ Đốc sau này đều đã tu thành những Thánh đồ vĩ đại. Những sự tình này con người của thời đó đều đã nhìn thấy cả, mãi cho đến thời phương Tây cận đại đều thừa nhận Ngài ấy là Thần. Thế thì chúng ta chẳng phải cũng đã thừa nhận Đức Jesus là Thần sao?

Cũng là khoảng 2.500 năm trước, Lão Tử đã vội vàng để lại một bộ “Đạo Đức Kinh” cho người đời sau, đã trở thành kinh điển chỉ đạo trong tu luyện của Đạo gia, và cùng với “Âm Phù Kinh” và ” Hoàng Đế Nội Kinh” trước đó đã cấu thành văn hóa Đạo gia, đặt định cơ sở của nền văn hóa Trung Hoa. Người đời sau cũng có rất nhiều người kế tục đã tu thành Chân nhân đắc đạo. Chúng ta có phải cũng đã thừa nhận Lão Tử là Thần chăng?

Vậy ai là Thần đây? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Jesus, Lão Tử chính là Thần! Bởi vì họ đều đã để lại một bộ pháp lý siêu thường vượt rất xa khỏi hệ thống tri thức của nhân loại mà con người tuyệt đối không thể sáng lập được. Hơn nữa một đời của họ đã triển hiện rất nhiều thần tích mà sức người tuyệt đối không thể làm được; đời sau rất nhiều người tầm đạo đã dựa theo Pháp lý đó tu hành đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh.

Ai đã từng nhìn thấy Thần?

Con người thời đó đều đã nhìn thấy cả! Thần ở đâu? Chẳng phải chính là ở ngay trước mắt con người thời đó hay sao? Dựa vào định nghĩa liên quan đến Thần ở trên, hoàn toàn có thể nói rằng: Thần là thật sự tồn tại, bởi vì đã có rất nhiều người trong lịch sử đều đã nhìn thấy! Rất nhiều người cũng gắng sức làm chứng cho Đạo của Thần!

Tuy nhiên, điều này sẽ khó mà khiến cho những người đưa ra câu hỏi thấy vừa ý, bởi vì người theo chủ nghĩa vô thần trên thực tế là muốn khiến cho người trả lời phải chứng thực cho họ thấy ngay trước mắt. Cũng chính là nói rằng, chính mắt bản thân mình nhìn thấy diện mạo thật sự của Thần họ mới chịu tin.

Thế  thì, Thần phải chăng là ai muốn nhìn thì đều có thể nhìn thấy được chăng? Hoặc là ai muốn nhìn thấy Thần thì Thần sẽ triển hiện ra cho họ thấy chăng?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng: tu Phật có tám vạn bốn nghìn Pháp môn. Đạo gia giảng: tu Đạo có ba nghìn sáu trăm Pháp môn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn giảng: Phật ở tầng thứ Như Lai nhiều như số cát sông Hằng. Sông Hằng là con sông lớn nhất của Ấn Độ, toàn bộ chiều dài là 2.700 km, vậy trong con sông đó thử hỏi có bao nhiêu hạt cát đây! Ngài còn nói: “Phật có mặt ở khắp mọi nơi”. Cổ nhân Trung Quốc cũng có nói: “trên đầu ba thước có Thần linh”. Thần nhiều đến mức độ đó. Vậy thì con người tại sao lại nhìn không thấy Thần đây? Hoặc rất ít người có thể nhìn thấy được chân tướng của Thần?

tinhhoa.net-bNdWbA-20160722-than-phat-thuc-su-ton-tai-va-dang-quan-sat-dung-tuy-tien-ma-phat-loi-the
Cảnh giới tư tưởng đạo đức của con người nếu không thăng hoa đến cảnh giới của Thần, mà muốn nhìn thấy không gian tồn tại chân chính của Thần, là điều không thể. (Ảnh: Internet)

Con người sinh tồn trong không gian này được tổ hợp thành bởi phân tử và tinh cầu, nhục thân của con người do tế bào tổ hợp thành, con mắt cũng là do tế bào cấu thành. Vì vậy nó chỉ có thể nhận ra được vật thể lớn hơn tế bào; những lạp tử nhỏ hơn tế bào, ví như phân tử, nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, điện tử, hạt quark, neutrino … toàn bộ đều nhìn không thấy.

Phật gia giảng tồn tại trong mỗi một tầng lạp tử chính là một tầng không gian, không gian trong vũ trụ này gần như là vô hạn, tầng thứ không gian tổ hợp thành bởi lạp tử càng vi quan thì tầng thứ càng cao, tầng thứ của sinh mệnh trong đó cũng càng cao, năng lượng cũng càng lớn, cũng càng tốt đẹp hơn. Ví như nói, Thần sống trong tầng không gian đó của điện tử (electron), thân thể của họ cũng chính là do điện tử cấu thành, mắt người nhìn không thấy điện tử, vậy nên con người đương nhiên chính là không nhìn thấy sự tồn tại của vị Thần này.

Thần có thể nhìn thấy con người, con người lại không nhìn thấy được Thần. Nhưng con người không nhìn thấy Thần thì vốn không có nghĩa là Thần không tồn tại. Vì vậy, dẫu cho con người chưa từng nhìn thấy qua, thì Thần vẫn tồn tại. Chứ tuyệt không phải con người là sinh mệnh có trí tuệ duy nhất trong vũ trụ như mấy nhà khoa học hiện đại tùy tiện tuyên bố.

Thần tồn tại ở trong không gian vi quan hơn, hơn nữa đạo đức, năng lực của họ đều là điều con người không với tới được. Vì vậy, Thần sẽ không tùy tiện để cho con người nhìn thấy. Cũng giống như con người sẽ không ra sức để cho con khỉ nhìn thấy cuộc sống của con người vậy. Cũng cùng lý đó, Thần càng sẽ không tùy tiện hiển hiện trước mặt những người có hiểu biết hạn hẹp và không có đức tin đối với Thần được. 

Thật ra, những thứ mà con người không nhìn thấy được thật sự là quá nhiều, cảnh giới tư tưởng đạo đức của con người nếu không thăng hoa đến cảnh giới của Thần, mà muốn nhìn thấy không gian tồn tại chân chính của Thần, đó là  điều không thể. Đây là lý tồn tại của các sinh mệnh trong vũ trụ: sinh mệnh cao một cấp có thể nhìn thấy được sinh mệnh thấp hơn họ, nhưng sinh mệnh của tầng thấp hơn không thể nhìn thấy được các sinh mệnh trong cảnh giới cao hơn họ. Đồng thời ở đây còn liên quan đến hai vấn đề căn bản hơn: một là quy luật thăng hoa sinh mệnh của nhân loại, một là mục đích tồn tại của con người. Quy luật thăng hoa sinh mệnh của con người là: tin trước, ngộ trước, thấy sau. Trong thời đại thuyết vô thần thịnh hành, con người càng không nhìn thấy được chân tướng của Thần, quả thật là điều tất nhiên, chắc chắn.

Mỗi khi con người tiến nhập vào thời kỳ khởi đầu của nền văn minh, đều sẽ có Thần hạ thế chuyển sinh đến giúp đỡ con người, nói với con người: sinh mệnh đến từ thiên thượng, con người là do Thần tạo nên, để cho con người biết được sự cao quý của sinh mệnh của tự mình; đồng thời chỉ ra phản bổ quy chân, trở về nơi thiên quốc mới là mục đích làm người, và dạy cho con người một bộ phương pháp tu luyện, để lại nền tảng văn hóa cho con người. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Jesus, Lão Tử đều là làm như vậy cả, đây mới là chân thật của lịch sử. Trái ngược với điều này, thuyết duy vật, thuyết vô thần, thuyết tiến hóa… đều là sai lầm, đều là giả lý hại người, tà thuyết làm bại hoại con người. Con người càng chấp mê vào những giả lý tà thuyết, quan niệm sai lầm này, thì càng xa rời khỏi Thần, thấy được Thần càng khó.

Nói tóm lại: Thần chính là ở ngay bên cạnh bạn, chính ở ngay trước mắt bạn; trong lịch sử, cũng như ngày hôm nay rất nhiều người tu luyện có thành tựu đều đã thật sự nhìn thấy Thần. Chỉ là bạn chưa nhìn thấy, không nhìn thấy mà thôi. Và dùng câu hỏi “ai đã nhìn thấy Thần nào?” để phủ định Thần, càng không phải là chân lý, quyết không thể dùng làm căn cứ lý luận để phán đoán Thần có tồn tại hay không. Nó chỉ là một câu nói ngông cuồng ngạo mạn chưa qua cân nhắc suy nghĩ sâu xa của con người hiện đại bị khoa học làm cho biến dị không biết trời cao đất dày mà thôi. Những người chỉ mong người khác để cho họ nhìn thấy được chân tướng của Thần thì chắc chắn sẽ phải thất bại. Nếu như bạn muốn nhìn thấy được Thần thì cần phải tu luyện bản thân mình thành một con người đạt đến hoặc gần với tiêu chuẩn của Thần.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói rằng trước Ngài đã từng có sáu vị Phật nguyên thủy hạ thế độ nhân, Ngài cũng đã từng tiên tri một cách rõ ràng rằng: đến thời Mạt Pháp sẽ có Đức Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế đến thế gian con người Chính Pháp cứu độ hết thảy con dân tin tưởng vào Người. Ngày hôm nay, lời tiên tri vĩ đại đó đã trở thành hiện thực, Phật Pháp vĩ đại đã đem hiện thật chân chính của vũ trụ tái hiện nơi thế gian con người, chỉ còn thiếu một tầng giấy mà thôi. Một khi chân tướng đại hiển, có người sẽ đau đớn ân hận, có người sẽ đấm ngực khóc than, có người sẽ ngây người như phỗng … đó là điều chắc chắn. Còn về những người cái gì cũng đều không tin, e rằng ngay đến cả cơ hội kinh ngạc chấn động cũng sẽ không có nữa.

Chỉ cần dùng thiện tâm, dùng thành tâm, dùng trí huệ để nhìn, để nhận biết, bạn nhất định sẽ may mắn phát hiện, thật ra Thánh Vương cũng đang ở ngay chính bên cạnh bạn, thánh danh của Ngài từ sớm đã bị những kẻ xấu xa dùng hình thức bôi nhọ thanh danh đưa những lời phỉ báng vu khống vào con người thế gian. Bạn chính là hoàn toàn không ngờ rằng: nguyên nhân phỉ báng lại bất ngờ đến như vậy, hoang đường đến như vậy! Thật đáng buồn thay! Bi kịch của thời Đức Chúa Jesus nay lại một lần nữa tái diễn ở nơi thế gian con người, hơn nữa, hậu quả của nó lại cực kỳ nghiêm trọng. Thánh Vương từ bi đã cấp cho mỗi một con người thế gian cơ hội được cứu độ như nhau, bởi rất nhiều người ôm giữ thuyết vô thần, thuyết tiến hóa lại đối đãi với những người mở đường truyền rộng Phúc Âm, làm ngơ trước những lời khuyên nhủ thiện lương chân thành, càng lúc càng đẩy sinh mệnh của bản thân mình đến bên bờ vực hủy diệt nguy hiểm hơn?

Trên con đường sinh mệnh của đời người, rất nhiều cơ duyên quý giá chỉ có một lần cơ hội lựa chọn, có người vì do dự thiếu quyết đoán, có người bởi dục vọng riêng tư quá nặng, có người bởi căn bản không tin rằng cơ duyên đã đến rồi, vì vậy mà đánh mất cơ duyên, hối hận đã muộn. Vậy nên mong mọi người hãy gắng sức trân quý cơ duyên, không để lại nỗi ân hận sau này.

Các bạn thân mến: khi có người nói cho bạn biết một cơ duyên, một sự thật, tuyệt đối đừng nói không quan tâm, hoặc vì bản thân chưa từng nghe thấy qua, tiếp xúc qua mà dễ dàng chối bỏ. Bởi rất nhiều cơ duyên quý báu chính là ngay trong lúc chúng ta lơ đãng mà vĩnh viễn bị vụt mất!

Tiểu Thiện, dịch từ secretchina.com

Ad will display in 09 seconds

Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn nhà tiên tri biết trước cái chết tổng thống Mỹ Kennedy

 • Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

  Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

 • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

 • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

 • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

 • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

 • Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

  Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

 • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

 • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

 • Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

  Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

 • Bí ẩn nhà tiên tri biết trước cái chết tổng thống Mỹ Kennedy

  Bí ẩn nhà tiên tri biết trước cái chết tổng thống Mỹ Kennedy

x