• TINHHOANET

Tập Cận Bình thanh trừ 440 quan tướng phe Giang, kiểm soát quân quyền

Trong 5 năm chấp chính vừa qua, ông Tập Cận Bình đã hạ bệ 3 nhân vật lớn nắm thực quyên của phe Giang là: Chu Vĩnh Khang, Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu. Đồng thời ông Tập thông qua việc thanh trừ cải cách quân đội mà nắm toàn bộ quân quyền.

Triều Tiên Nhật Báo ngày 31/01 đưa tin cho biết, ông Tập Cận Bình trong nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên của mình, đã thông qua chiến dịch phòng chống tham nhũng thanh trừ 440 cán bộ cấp cao quân đội, trong đó 8 quan tướng tự sát trong quá trình điều tra. Sau khi quét sạch các quan tướng của phe Giang Trạch Dân, ông Tập Cận Bình đã đưa những thân tín của mình lên thay thế, xây dựng quân đội Trung Quốc thành “Tập gia quân”.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, 440 quan tướng của phe Giang được đề cập ở trên chính là 440 quan chức quân đội đã bị lập án điều tra, mà Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Dương Hiểu Độ đã công bố trước báo chí trong Đại hội 19.

Bản tin còn cho biết, nếu Tổng Bí thư ĐCSTQ không thế kiểm soát quân đội, thì chính là “Tổng Bí thư bù nhìn”. Nói vậy là bởi vì tuy cơ chế của Trung Quốc nhiều năm nay thường là Tổng Bí thư Đảng sẽ kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Tổng Bí thư Đảng nắm được quân quyền trong tay. Giang Trạch Dân được bổ nhiệm làm Tổng Bí thư ĐCSTQ sau sự kiện “04/06/1989”, năm 1990 kiêm nhiệm chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương, nhưng thực quyền quân đội lại nằm trong tay của Dương Thượng Côn (lúc đó giữ chức Chủ tịch nước kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương) và Dương Bạch Băng (Bí thư trưởng Quân ủy Trung ương).

Theo tờ Epoch Times từng đưa tin, Giang Trạch Dân cùng tâm phúc Tăng Khánh Hồng, lúc ấy đang giữ chức Phó Chủ nhiệm Văng phòng Trung ương hợp mưu, ly gián Đặng Tiểu Bình với anh em Dương Thượng Côn, họ báo lên Đặng Tiểu Bình, vu khống nói Dương Thượng Côn có thể sẽ lật lại bản án “04/06/1989”, một mặt tung tin đồn ra bên ngoài. Và cuối cùng Đặng Tiểu Bình đã bị trúng kế, năm 1992 Đặng Tiểu Bình đã tước quân quyền của anh em Dương Thượng Côn, từ đó Giang Trạch Dân từng bước từng bước kiểm soát quân đội.

Năm 2002, Hồ Cẩm Đào lên làm Tổng Bí thư ĐCSTQ, nhưng Giang Trạch Dân không trao lại chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương cho Hồ Cẩm Đào, mà tiếp tục giữ chức vụ này thêm 2 năm nữa, và trong khoảng thời gian này Giang Trạch Dân đề bạt 2 tâm phúc của mình là Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu lên giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Năm 2004, Giang Trạch Dân nhượng lại chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương cho Hồ Cẩm Đào, nhưng quân quyền thì đã hoàn toàn nằm trong tay Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu. Mãi cho đến những năm cuối nhiệm kỳ 2 của mình Hồ Cẩm Đào mới nắm trong tay được một phần quân quyền, sau khi thoái vị Hồ Cẩm Đào đã trao lại phần quân quyền này cho người kế nhiệm Tập Cận Bình.

Sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, đã thực hiện chiến dịch “đả hổ” phòng chống tham nhũng thanh trừ phe Giang trong Đảng – Chính Quân. Từ đó các quan chức của phe Giang nối đuôi nhau ngã ngựa, trong đó có các quan chức cấp cao như cựu Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Chu Vĩnh Khang, hai cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, cựu Chủ nghiệm Văn phòng Trung ương Lệnh Kế Hoạch, Ủy viên Bộ chính trị Tôn Chính Tài… và cả hơn 160 quan chức quân đội. Hiện tại ông Tập Cận đã hoàn toàn kiểm soát quân quyền trong tay.

Lê Hiếu

x