• TINHHOANET

Tào Thực thoát chết nhờ tài năng thơ ca xuất chúng

Ghen tị với tài năng của Tào Thực, Tào Phi đã kiếm cớ để sát hại em trai. Tuy nhiên, nhờ tài năng thơ ca xuất chúng, Tào Thực đã thoát chết trong gang tấc.

Tào Thực là nhà thơ sống vào thời Tam Quốc
Tào Thực là nhà thơ sống vào thời Tam Quốc. (Ảnh: Dkn.tv)

Tào Thực là nhà thơ sống vào thời Tam Quốc (220-280 sau Công Nguyên). Ông là con thứ tư của Tào Tháo, vuanước Ngụy, một trong những nhân vật lịch sử của thời kì đó.

Tào Thực rất tài năng và ứng đối nhanh nhạy, chưa đầy 10 tuổi ông đã có thể viết ra những bài văn xuất chúng.

Sau khi Tào Tháo qua đời, người anh ruột của Tào Thực là Tào Phi lên ngôi. Ghen tị với tài năng của Tào Thực, Tào Phi luôn cố gắng tìm mọi cách để triệt hạ ông nhưng luôn bị mẫu thân ngăn cản.

Tào Thực thoát chết nhờ tài thơ ca

Một ngày nọ, Tào Phi ra lệnh cho Tào Thực phải làm xong một bài thơ chỉ trong bảy bước chân. Ông nói rằng nếu Tào Thực làm không được, thì mạng sống sẽ bị đe dọa và chẳng trách được ai.

Tào Phi đặt ra chủ đề là “tình huynh đệ”, nhưng quy định rằng không được dùng bất kì từ nào hoặc một ký tự Trung Hoa liên quan đến “huynh đệ”. Tào Thực chỉ còn cách tuân theo. Ông bước đi và suy nghĩ…

45_201006251312001oe97

Khi Tào Thực bước đến bước thứ sáu, ông đã hoàn thành bài thơ, mà sau này được biết đến với tên gọi “Thất Bộ Thi”.

Chử đậu trì tác canh,

Lộc thị dĩ vi trấp,

Cơ tại phủ há nhiên.

Đậu tại phủ trung khấp,

Bản tự đồng căn sinh,

Tương tiễn hà thái cấp.

Dịch:

Nấu đậu để làm canh,

Hạt bỏ vào nồi nấu,

Cành ở dưới mà đun.

Đậu ở trong nồi khóc,

Sinh ra từ một gốc,

Sao nỡ đốt thiêu nhau.

Bài thơ dùng ẩn dụ để nói với Tào Phi rằng huynh đệ là người cùng một nhà, sao Phi lại hãm hại ông.

Đọc thơ của Tào Thực, một học giả đời nhà Tấn đã ca ngợi ông rằng: “Tài năng trong thiên hạ mới có một thạch (tức 10 đẩu) mà Tào Thực đã độc chiếm tới 8 đẩu”.

Câu chuyện trên được ghi trong “Thế thuyết tân ngữ” được biên soạn vào thời Nam Bắc Triều (420-589).

Theo Vietdaikynguyen

x