• TINHHOANET

Tấm ảnh đầu tiên chụp vùng tối Mặt Trăng trong năm 2019

Sáng ngày 3/1, Trung Quốc đã hạ cánh thành công tàu thăm dò lên vùng tối của Mặt Trăng, đánh dấu mốc lịch sử cả ngành du hành vũ trụ. Và một tấm ảnh chụp vùng tối Mặt Trăng đã xuất hiện trong năm 2019.

Tấm ảnh đầu tiên chụp vùng tối Mặt Trăng trong năm 2019. Ảnh 1
Tấm ảnh chụp vùng tối của Mặt Trăng. (Ảnh: NBC News)

Sáng ngày 3/1, sứ mệnh thăm dò vùng tối của Mặt Trăng của người Hoa, Chang’e-4, đã chính thức đáp thành công. Phía Trung Quốc chưa công bố tấm ảnh mới nào, cho tới thời điểm này!

Đây là tấm ảnh đầu tiên chụp vùng tối của Mặt Trăng. Tàu thăm dò Chang’e-4 là tàu đầu tiên đặt chân xuống vùng đất chưa ai tận mắt nhìn thấy, và tấm ảnh này chắc chắn sẽ khởi đầu cho một năm 2019 đầy những khám phá mới.

Sứ mệnh Mặt Trăng của Trung Quốc sẽ bao gồm thử nghiệm truyền tin bằng sóng vô tuyến tần số thấp, quan sát xem thực vật sống sót ra sao trong “nhà của Chị Hằng” (tàu thăm dò mang cả hạt giống lên để thử nghiệm) và khám phá xe cực của Mặt Trăng có chứa tài nguyên hay nước không. Một chức năng khác nữa là nghiên cứu tác động của gió Mặt Trời tới bề mặt Mặt Trăng.

Không thấy có “chụp ảnh Mặt Trăng” trong tuyên bố trên, nhưng làm gì có ai đi du lịch mà không có lấy một tấm ảnh chụp check-in?

Theo Genk

x