• TINHHOANET

Sự tích “đàn gảy tai trâu”: Có những món quà giá trị mà chúng ta không hay biết

Câu thành ngữ “đàn gảy tai trâu” vốn bắt nguồn từ một câu chuyện có thật, để chỉ việc chúng ta đem một thứ có giá trị đến cho người không biết thưởng thức nó. Ngoài ra cũng để nói rằng, xung quanh ta luôn hiện hữu những món quà giá trị mà không biết.

x