• TINHHOANET

Sự phát triển của Singapore dưới thời Lý Quang Diệu

Những chỉ số dưới đây có thể giúp các bạn dễ dàng hình dung những đóng góp của ông Lý Quang Diệu trong việc tạo nên “con rồng” Singapore ngày nay.

Theo Trí thức trẻ

x