Quan chức Trung Quốc: Phục vụ cho dân hay được dân phục vụ?

Bạn có biết không? Khoản chi tiêu hành chính của chính phủ Trung Quốc là đứng đứng vào hàng tốp trên toàn thế giới, còn kinh phí đầu tư đối với dân sinh của chính phủ Trung Quốc thì lại nằm ở hàng tốp từ dưới đếm lên.

U9646P31DT20130521172503

 

Cái gọi là khoản chi hành chính chính là số tiền thuế của người dân nộp lên dùng cho chính phủ và quan chức, và khoản kinh phí đầu tư dân sinh thì cũng là dùng một phần số tiền thuế mà người dân đã đóng đó phục vụ lại cho nhân dân. Hai cái “đứng đầu” hoàn toàn trái ngược này đã nói lên điều gì? Tôi không nói thì mọi người cũng đều đã rõ.

Khoản tiền trợ cấp dưỡng lão ở đại lục không ngang nhau, bù vào lỗ hổng thế nào đây?

Bạn có biết không? Trung Quốc tổng cộng có 1,3397 tỷ người, trong đó nhân viên của cơ quan chính phủ là 8,5 triệu, khoản chi phí điều trị y tế dùng cho họ đạt đến 89,76 tỷ nhân dân tệ, như vậy bình quân mỗi người là 10.560 nhân dân tệ; còn tổng chi phí y tế dùng cho 1,3312 tỷ người dân bình thường là 22,44 tỷ nhân dân tệ, như vậy bình quân mỗi người chỉ có 16,86 nhân dân tệ, quan chức và nhân dân chênh lệch nhau đến 626,33 lần. Điều này đã nói rõ điều gì? Tôi không nói mọi người cũng đã rõ.

Bạn có biết không? Số tiền hưu trí của đơn vị cơ quan chính phủ Trung Quốc là gấp 2-3 lần so với nhân viên công chức nghỉ hưu nơi xí nghiệp. Ví như cuối năm 2007, khoản tiền hưu trí của nhân viên công chức về hưu của các doanh nghiệp thành phố Bắc Kinh bình quân là 1.380 nhân dân tệ, còn số tiền hưu trí của các bộ ngành cơ quan chính phủ bình quân là trên 4.000 nhân dân tệ. Số tiền hưu trí của người dân chỉ bằng 1/3 so với nhân viên chính phủ. Còn có  một con số thống kê khác, tiền dưỡng lão của những người làm việc trong xí nghiệp ở tỉnh Thiểm Tây vào năm 2008 là hơn 1.000 nhân dân tệ, còn tiền dưỡng lão của cán bộ viên chức là trên 1.900 nhân dân tệ, số tiền trợ cấp về hưu của nhân viên chính phủ là trên 2.000 nhân dân tệ. Số tiền hưu trí của cán bộ viên chức là gấp 0,8 lần so với những người làm việc ở xí nghiệp, nhân viên chính phủ là gấp 1,1 lần so với công nhân là việc nơi  xí nghiệp.

Đây đã nói rõ điều gì? Tôi không nói thì mọi người cũng đều đã rõ.

Những chênh lệch tương tự như vậy còn có rất nhiều rất nhiều nữa.

Phục vụ cho dân, hơn nữa còn là toàn tâm toàn ý phục vụ cho dân, câu nói này chính quyền Trung Cộng đã “ca hát” hơn nửa thế kỷ rồi. Nhưng nó rốt cuộc là phục vụ cho dân, hay là được dân phục vụ đây, ngày này còn có mấy người không rõ chứ?

Tiểu Thiện dịch từ NTDTV