• TINHHOANET

QĐND Việt Nam tạo khói lửa trong diễn tập thế nào?

(Kiến Thức) – Bãi tạo giả là thuật ngữ quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ việc tạo tiếng nổ phục vụ trong các cuộc diễn tập bắn đạn thật.

Khi diễn tập quân sự hiệp đồng quân binh chủng, các nhà đạo diễn thường sử dụng lượng nổ bố trí ở các vị trí khác nhau mà trong lĩnh vực quân sự thường gọi là các bãi tạo giả. Mục đích là để tạo ra tiếng nổ ở các mức độ khác nhau, phụ hợp với hỏa lực của các loại binh khí kỹ thuật, sát với các tình huống chiến đấu, làm cho người chiến sĩ có được cảm giác như trong chiến đấu thật. Ảnh: Thiết bị điều khiển nổ được tập trung tới hiện trường, nơi chuẩn bị một cuộc diễn tập của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Trước đây, trong diễn tập, các đơn vị quân đội thường làm bãi tạo giả rất thủ công, như: Cắt dây cháy chậm với độ dài khác nhau; gây nổ bằng nụ xòe hoặc đốt bằng bùi nhùi. Sau này, nhờ ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, các cán bộ đã dùng kíp điện để điều khiển nổ thông qua bộ điều khiển bằng các thiết bị, linh kiện điện tử. Ảnh: Triển khai làm bãi tạo giả và bố trí các thiết bị điều khiển nổ.
Hiện nay, Viện Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, chế tạo ra một thiết bị điều khiển nổ mới với nhiều ưu điểm nổi trội, cùng một người điều khiển có thể cho phép gây nổ cùng lúc nhiều bãi tạo giả với quy mô lớn, với nhịp nổ, tốc độ nổ khác nhau. Đặc biệt là điều khiển nổ dưới nước rất hiệu quả. Ảnh: Lắp đặt kíp điều khiển nổ vào vị trí quả nổ.
Bãi tạo giả đã được bố trí với thiết bị điều khiển nổ ở giữa trung tâm.
Kiểm tra độ nhạy tín hiệu của thiết bị điều khiển nổ.
Các cán bộ kiểm tra một bãi tạo giả đã được bố trí thiết bị điều khiển nổ.
Người điểm khiển nổ chỉ đứng một chỗ có thể điểu khiển đồng loạt nhiều bãi tạo giả ở các vị trí khác nhau.
Bộ đội tràn qua bãi tạo giả như tình huống pháo binh bắn dồn dập, chế áp hỏa lực địch để bộ binh mở cửa, đánh chiếm đầu cầu.
Thiết bị nghiên cứu này cho phép điều khiển nổ dưới nước rất hiệu quả. Bố trí thiết bị điều khiển nổ cho bãi tạo giả ở dưới nước.
Thiết bị điều khiển nổ được nghiên cứu rất gọn nhẹ, có thể sử dụng, tác nghiệp ở nhiều loại địa hình khác nhau.
Một lượng nổ tạo giả được điều khiển để nổ dưới nước.
Lượng nổ làm tung những cột nước cao vút, giống như khi nơi làm nhiệm vụ diễn tập của bộ đội bị bom, đạn pháo và các loại hỏa lực khác của địch oanh kích.
Để có được những kết quả ấy, đội ngũ cán bộ của Viện KHQS Bộ Quốc phòng đã mất rất nhiều thời gian nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
Thiết bị này ra đời rất hữu ích trong quá trình tổ chức và chỉ đạo thực hiện diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong điều kiện tác chiến công nghệ cao.

Theo Kiến Thức

x