• TINHHOANET

Phát triển công cụ cảnh báo ô nhiễm không khí bằng ảnh vệ tinh

Các nhà khoa học của Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) đã nghiên cứu và phát triển hệ thống quản lý và cảnh báo ô nhiễm không khí sử dụng ảnh vệ tinh (APOM).

TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh, Chủ nhiệm đề tài cho biết tại Việt Nam, ô nhiễm không khí đang gia tăng rất nhanh. Nguyên nhân vì nước ta chưa kiểm soát được các nguồn khí thải công nghiệp, giao thông và xây dựng đang phát sinh ngày càng lớn, cùng với quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa rất nhanh.

Giao diện hệ thống quản lý và cảnh báo ô nhiễm không khí APOM

Hiện nay, thông tin ô nhiễm bụi trên toàn quốc mới được công bố dựa trên 6 trạm quan trắc tự động đang hoạt động thuộc Tổng cục môi trường tại Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Trên cơ sở đó, hệ thống quản lý và cảnh báo ô nhiễm không khí APOM sử dụng cơ sở dữ liệu WebGIS (hệ thống thông tin địa lý) có khả năng cung cấp thông tin ô nhiễm bụi tới toàn bộ khu vực lãnh thổ Việt Nam dựa trên công nghệ thu thập và xử lý ảnh vệ tinh viễn thám trên các sản phẩm ảnh vệ tinh MODIS trên Terra, Aqua và VIIRS trên Suomi NPP.

Hệ thống quản lý và cảnh báo ô nhiễm không khí sử dụng ảnh vệ tinh được vận hành tại website:http://apom.fimo.edu.vn:8080/apom-beta/web/#

Hệ thống quản lý và cảnh báo ô nhiễm không khí APOM là một kênh thông tin quan trọng, cung cấp nguồn dữ liệu phong phú, đa dạng tới nhiều đối tượng sử dụng như các cấp quản lý, nhà khoa học và cảnh báo tới cộng đồng người dân Việt Nam về chỉ số chất lượng không khí AQI dựa trên chỉ số bụi mịn PM2.5, đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả hàng ngày tới các khu vực người dùng quan tâm (toàn bộ lãnh thổ Việt Nam hoặc 63 tỉnh/ thành phố).

Ngoài ra, các bản đồ ô nhiễm bụi có thể sử dụng có thể cung cấp báo cáo thường xuyên (hàng tuần/ tháng/ quý) cho những nhà chuyên môn và hoạch định trên phạm vi toàn quốc hỗ trợ công tác quản lý và ra quyết định chính sách về môi trường. Các bản đồ bụi mịn cũng đóng vai trò làm dữ liệu nền bổ trợ cho các mảng ứng dụng về sức khỏe cộng đồng và biến đổi khí hậu.

Ngân Anh

Theo VietnamNet

x