• TINHHOANET

Ông Tập Cận Bình nổi giận, đập bàn vì vụ án gian lận bầu cử ở Hồ Nam

Ngày 01/02 vừa qua, thành phố Hoành Dương tỉnh Hồ Nam đã bầu chọn ông Trịnh Kiến Tân làm Bí thư Thành ủy mới. Hoành Dương là nơi từng phát sinh vụ án gian lần bầu cử khiên Tập Cận Bình từng nổi giận, đâọ bàn, hỏi liến tiếp 6 lần.

Chiều ngày 01/02/2018, thành phố Hoành Dương tỉnh Hồ Nam tổ chức Hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn thành phố, hội nghị quyết định Chu Nông thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hoành Dương, và người lên thay thế là ông Trịnh Kiến Tân.

Trước đây, khi ông Trịnh Kiến Tân đảm nhiệm chức Thị trưởng Hoành Dương, Hoành Dương đã từng xảy ra vụ án gian lận bầu cử, mua chức mua quyền nghiêm trọng. Liên quan đến sự việc này, tờ Nhân Dân Nhật Báo từng đăng bài viết tiêu đề “thời khắc lãnh đạo đập bàn”, với nội dung cho biết vụ án gian lận tuyển cử ở Hoành Dương khiến ông Tập Cận Bình nổi giận.

Theo bài viết, vụ án gian lận tuyển cử ở Hoành Dương bị lập án điều tra vào 29/12/2013. Tổng số tiền mua quan chạy chức trong vụ án này lên đến 110 triệu nhân dân tệ, liên quan đến 56 đại biểu nhân dân tỉnh Hồ Nam và 518 đại biểu nhân dân thành phố Hoành Dương.

Sau đó, ông Tập Cận Bình đã có 3 lần công khai nhắc đến vụ án này, đó là trong hội nghị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương lần thứ 3 năm 2014, hội nghị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương lần thứ 6 năm 2016, và trong thời gian diễn ra lưỡng hội năm 2016.

Đặc biệt, trong hội nghị của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương năm 2014, sau khi ông Tập Cận Bình nghe tường trình đã vô cùng tức giận, đập bàn hỏi liên tiếp 6 lần “ở đâu rồi?”.

6 câu hỏi của ông Tập Cận Bình là:

1, Thành ủy và chính quyền thành phố ở đâu rồi?

2, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật địa phương ở đâu rồi?

3, Ban lãnh đạo Đại biểu nhân dân địa phương ở đâu rồi?

4, Cán bộ lãnh đạo ở đâu rồi?

5, Pháp luật quốc gia ở đâu rồi?

6, Lương tri ở đâu rồi?

Lê Hiếu

 

x