• TINHHOANET

Ông Tập Cận Bình giao phó ông Lật Chiến Thư 3 nhiệm vụ quan trọng

Ngày 29 vừa qua, ông Lật Chiến Thư tham dự Hội nghị Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc với tư cách Ủy viên trưởng kiêm Tổ phó Tiểu tổ sửa đổi hiến pháp. Điều này cho thấy ông Lật Chiến Thư đang được ông Tập Cận Bình giao cho trọng trách hết sức quan trọng.

Thường ủy Bộ chính trị ĐCSTQ Lật Chiến Thư.

Hội nghị lần 32 khóa 12 của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Thường ủy Bộ chính trị Lật Chiến Thư đến tham dự với tư cách Tổ phó Tiểu tổ sửa đổi hiến pháp. Trong hội nghị ông Lật đã thuyết minh về kiến nghị sửa đổi một số nội dung trong hiến pháp Trung Quốc.

Báo Thanh niên Bắc Kinh đưa tin tiết lộ rằng, đây là lần đầu tiên ông Lật Chiến Thư công khai chức vụ Tổ phó Tiểu tổ sửa đổi hiến pháp, và đây cũng là đầu tiên tiểu tổ được công bố.

Ông Lật Chiến Thư hiện tại là người xếp thứ 3 trong danh sách Thường ủy Bộ chính trị ĐCSTQ, nghĩa là ông Lật Chiến Thư giữ trọng trách chưởng quản Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc, tức đảm nhiệm chức Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc.

Bài viết chỉ ra, hiến pháp Trung Quốc hiện hành từ năm 1982 cho đến nay, đã được sửa đổi 4 lần vào các năm 1988, 1993, 1999 và 2004. Trong 4 lần sửa đổi hiến pháp này, chức vụ Tổ trưởng Tiểu tổ sửa đổi hiếp pháp đều do Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc đảm nhiệm.

Nhưng lần này ông Lật Chiến Thư chỉ đảm nhiệm chức Tổ phó Tiểu tổ sửa đổi hiến pháp, tức người giữ chức tổ trưởng là ông Tập Cận Bình  

Ông Lật Chiến Thư được cho là thân tín của ông Tập Cận Bình. Năm 2012, ông Lật lúc ấy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu đã được ông Tập điều lên trung ương, đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương thay cho ông Lệnh Kế Hoạch, từ đó ông Lật luôn được ông Tập tín nhiệm.

Tờ Epoch Times từng đưa tin cho biết, ông Lật Chiến Thư được bố trí tiếp nhận chức Ủy viên trưởng Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc, là để bảo đảm cho việc thành lập Ủy ban giám sát quốc gia vào năm 2018 diễn ra thuận lợi. Bởi vì việc thành lập Ủy ban giám sát có liên quan đến lập pháp, nên cần củng cố Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc. Vì vậy ông Tập Cận Bình cần phải lựa chọn một người đáng tin cậy, và người đó chính là ông Lật Chiến Thư.

Tờ Nam Hoa Nhật Báo (Hồng Kông) dẫn lời giáo sư đại học Luân Đôn Steve Tsang cho biết, ông Tập Cận Bình bố trí ông Lật Chiến Thư giữ chức Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc, là muốn Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc hoàn toàn ủng hộ mình trong việc cải cách lập pháp, bởi vì ông Lật Chiến Thư sẽ luôn chấp hành chỉ lệnh của ông Tập.

Ngày 30/01 tời Epoch Times đưa tin phân tích rằng, ông Lật Chiến Thư giữ chức Tổ phó Tiểu tổ sửa đổi hiến pháp lần này là mang vai trò đại diện cho ông Tập Cận Bình.

Hội nghị Trung ương 2 khóa  19 kết thúc vào ngày 19/01 vừa qua, đã thông qua kiến nghị sửa đổi hiến pháp, trong đó có việc đưa “Tư tưởng Tập Cận Bình” vào trong hiếp pháp.

Truyền thông nước ngoài cũng từng phân tích rằng, ngoại trừ việc “Tư tưởng Tập Cận Bình” được đưa vào hiến pháp, xác lập địa vị của Ủy ban giám sát quốc gia ra, lần sửa đổi hiến pháp này có thể còn kéo dài nhiệm kỳ chủ tịch quốc gia Trung Quốc, chuẩn bị cho nhiệm kỳ 3 của ông Tập Cận Bình.

Theo Secretchina

x