• TINHHOANET

Ông Lý Nguyên Triều không tham dự “Lưỡng hội”, có thể đang trong tình cảnh bất ổn

Trong 3 Ủy viên Bộ Chính trị của phe Giang Trạch Dân không liên nhiệm sau Đại hội 19, chỉ có ông Lý Nguyên Triều không được tham dự “Lưỡng hội”. Ngoại giới cho rằng, đây là tín hiệu cho thấy ông này có thể đang ở trong tình cảnh bất ổn.

Sau Lưỡng hội Trung Quốc, ông Lý Nguyên Triều có thể sẽ hoàn toàn thoái lui, không giữ bất cứ chức vụ gì trong Đảng và ngoài Đảng. (Ảnh: Molihua)

Trong danh sách Đại biểu nhân dân toàn quốc của 31 tỉnh được công bố vào ngày 09/02, trong đó ông Trương Xuân Hiền có tên trong danh sách 118 Đại biểu nhân toàn quốc tỉnh Hồ Bắc. Trước đó ông cũng có tên trong danh sách Ủy viên Hội nghị Hiệp thương chính trị toàn quốc công bố ngày 24/01/2018. Danh sách đại biểu tham dự “Lưỡng hội” tổ chức vào tháng 03/2018 đến giờ đã hoàn toàn được công bố.

*Lưỡng hội: là Hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị đại biểu Hội nghị Hiệp thương chính trị toàn quốc.

Trong tất cả các danh này đều không có tên của ông Lý Nguyên Triều, người hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch nước, điều này có nghĩa là ông Lý Nguyên Triều không chỉ không liên nhiệm chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương, mà cũng sẽ không giữ chức vụ gì ở Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương chính trị toàn quốc.

Tinh Đảo Nhật Báo đưa tin, sau Lưỡng hội Trung Quốc, ông Lý Nguyên Triều có thể sẽ hoàn toàn thoái lui, không giữ bất cứ chức vụ gì trong Đảng và ngoài Đảng.

Sau Đại hội 19 diễn ra vào tháng 10/2017, 3 Ủy viên Bộ Chính trị phe Giang chưa đến tuổi 68 nhưng không liên nhiệm chức Ủy viên Bộ Chính trị là các ông Trương Xuân Hiền, Lý Nguyên Triều, Lưu Kỳ Bảo. Nhưng hai ông Trương Xuân Hiền, Lưu Kỳ Bảo đều liên nhiệm chức Ủy viên Trung ương, chỉ có ông Lý Nguyên Triều không liên nhiệm chức Ủy viên Trung ương.

Bài viết cho biết, cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trương Xuân Hiền, người từng giữ chức Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Tân cương, đã được bầu làm đại biểu nhân dân toàn quốc tỉnh Hồ Bắc, và rất có thể đảm nhiệm chức Phó ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc.

Trong khi đó, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Lưu Kỳ Bảo, đã có tên trong danh sách Ủy viên Hội nghị Hiệp thương chính trị toàn quốc, có thể sẽ đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị toàn quốc.

Tờ Apple Daily (Hong Kong) ngày 09/02 đã đăng tin phân tích rằng, đầu tháng 03 tới Lưỡng hội Trung Quốc sẽ diễn ra, trong danh sách đại biểu tham dự không có tên ông Lý Nguyên Triều, điều này có thể là tín hiệu cho thấy ông này có thể đang ở trong tình cảnh bất ổn.

Ông Lý Nguyên Triều có lý lịch chính trị phức tạp, là một “Thái tử đảng”, từng công tác ở “Đoàn thanh niên cộng sản”, và là thành viên của “Băng nhóm Giang Tô”, v.v. Ông bị cho có liên quan đến người của Lệnh Kế Hoạch, người hiện đang ngồi tù và đã bị công khai là có âm mưu soán đảng đoạt quyền.

Ông Lý Nguyên Triều từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô, và cho đến hiện tại rất nhiều cấp dưới cũ của ông Lý Nguyên Triều đã ngã ngựa, trong đó có Phó Tỉnh trưởng Giang Tô Lý Vân Phong, Thư ký trưởng Tỉnh ủy Giang Tô Triệu Thiếu Lân, v.v. Ngoại giới cho rằng, ông Lý Nguyên Triều cũng rất có thể bị điều tra và xét xử.

Lê Hiếu

x