• TINHHOANET

Nốt ruồi ở cánh tay phải nói lên điều gì?

Nốt ruồi cầu mưu như ý được mọc ở vùng hậu thu, cách cổ tay khoảng từ 1 đến 5cm. Dù nam hay nữu đều được sinh tài đại lợi. Tại nhà thì bình an, ra ngoài thì thuận lợi, mọi sự đều như kinh doanh phát đạt, phúc lộc an khang.

Nốt ruồi ở cánh tay phải nói lên điều gì
Nốt ruồi ở cánh tay phải nói lên điều gì

1. Thuận toại – mọc ở vùng trên cùng của cánh tay phải (tức bả vai): cuộc dời ít trắc trở, mọi sự bình an như ý, gia đình thịnh vượng.

2. Chiêu tài – mọc ở mặt ngoài của bắp tay phải, nằm dưới nốt ruồi thuận toại, dù trong lĩnh vực nào cũng có thể thành công mỹ mãn, nhiều tài lộc.

3. Hoài bảo – mọc ở mặt ngoài của bắp tay phải, nằm dưới nốt rười chiêu tài, nhiều tiền tài.

4. Vận tắc – mọc ở vùng khuỷu tay phải, nằm dưới nốt ruồi hoài bảo, không lành, nhiều thất bại, kinh doanh vô lợi, nghèo đói, gia đình khó khăn, bất hòa, nhiều bệnh tật, cuộc đời tăm tối.

5. Đa tình – nằm dưới nốt ruồi vận tắc. Nếu là nữ không chồng thì chẳng sao; có chồng thì chồng bất lợi. Còn nếu là nam thì đào hoa phong lưu.

6. Hữu năng – mọc ở vùng cổ tay phải, dù nam hay nữ đều đa tài đa nghệ, thông minh lanh lợi, khéo tay.

7. Bạn tài – mọc ở vùng mu bàn tay phải: Suốt đời trắng tay, không có tài lộc.

Cầu mưu như ý chí (nốt ruồi cẩu mưu như ý):

Vị trí: nốt ruồi cầu mưu như ý được mọc ở vùng hậu thu, cách cổ tay khoảng từ 1 đến 5cm. Dù nam hay nữu đều được sinh tài đại lợi. Tại nhà thì bình an, ra ngoài thì thuận lợi, mọi sự đều như kinh doanh phát đạt, phúc lộc an khang.

Theo choiphongthuy.com

x