• TINHHOANET

Những sinh vật ‘lập dị’ của đại dương

Cỏ chân ngỗng biển là một loài sinh vật “lập dị” của đại dương, khi vừa là cá thể thực vật, vừa là động vật.

Cỏ chân ngỗng biển là một trong những sinh vật “lập dị” nhất đại dương, khi vừa là cá thể thực vật, vừa là động vật, theo nghiên cứu về mã di truyền của các nhà khoa học gần đây.
Gen của loài cỏ chân ngỗng biển trông giống như của các loài động vật, nhưng lại biểu hiện tương tự như thực vật.
Ngoài ra, mạng lưới phức tạp của các tương tác gen được tìm thấy trong cỏ chân ngỗng biển phân kỳ khá rộng rãi, trong khi động vật phức tạp hơn.
Các nhà khoa học đã phân tích bộ gen của cỏ chân ngỗng biển, không chỉ xác định các gen mã hóa protein, mà còn đánh giá các đoạn mã được gọi là vùng khởi động (promoter) và vùng tăng cường (enhancer), những khu vực giúp biểu hiện gen.
Cỏ chân ngỗng biển giấu một mạng lưới phức tạp các tương tác gen, tương tự như mạng lưới tìm thấy trong các loài động vật cao hơn như ruồi giấm và con người.
Các microRNA (những đoạn RNA ngắn khoảng từ 19 – 22 nucleotide đã được phát hiện từ lâu trong di truyền vi sinh vật, động vật, thực vật và người) trong cỏ chân ngỗng biển có điểm tương đồng với các microRNA được tìm thấy trong cả thực vật và động vật.
Các microRNA ở có chân ngỗng biển có thể phát triển trước khi thực vật và động vật tách ra từ lâu, cung cấp liên kết tiến hóa giữa các microRNA thực vật và động vật.

Theo Lưu Thoa
Kiến thức

Theo Tấm Gương

x