• TINHHOANET

Những câu nói khiến bạn yêu học tiếng Anh hơn

Bạn sẽ thấy việc học tiếng Anh của mình ý nghĩa hơn qua những câu nói hơi trào phúng nhưng thú vị như “Biết thêm một thứ tiếng nghĩa là bạn được có thêm một cuộc sống mới”.

Một ngôn ngữ mở ra cho bạn một hành lang dẫn lối trong đời. Hai ngôn ngữ sẽ mở mọi cánh cửa dọc con đường ấy cho bạn.
Nếu nói chuyện bằng một thứ tiếng khác, chúng ta sẽ nhận thấy thế giới khác đi một chút.
Biết thêm một thứ tiếng nghĩa là bạn được có thêm một cuộc sống mới. Nếu biết một ngôn ngữ, bạn chỉ được sống một lần.
Thay đổi thứ ngôn ngữ bạn đang nói và bạn sẽ thay đổi luôn những suy nghĩ của mình.
Học một ngôn ngữ khác không chỉ là học diễn đạt điều gì bằng thứ tiếng khác, mà còn là học một cách suy nghĩ khác.
Có một vẻ đẹp đặc biệt được sinh ra trong ngôn ngữ, của ngôn ngữ và dành cho ngôn ngữ.
Ngôn ngữ không phải là một món quà thế hệ trước truyền cho thế hệ sau mà là một món quà mang tính xã hội. Học một ngôn ngữ là trở thành một phần của một cộng đồng nói ngôn ngữ ấy.

Theo vnexpress

x