• TINHHOANET

Nhìn thấy “cái gì đó” trong những vòng tròn này thì mắt bạn đạt 10/10 đấy!

Mời bạn thử kiểm tra thị lực sau đây, nếu nhìn thấy được tất cả ảnh chìm trong những vòng tròn thì xin chúc mừng vì mắt bạn đạt 10/10.

Trang tin tức News của Úc vừa đăng tải một bài kiểm tra thị lực vô cùng khó và có khả năng đánh giá được thị lực của bạn tương đối chính xác. Yêu cầu của bài kiểm tra này là hãy tìm ra hình ảnh chìm nằm bên trong những vòng tròn có màu sắc khác nhau.

Bạn thấy gì bên trong hình tròn? (Ảnh: internet)
Bạn thấy gì bên trong hình tròn? (Ảnh: internet)
Là hình một trái chuối.
Là hình một trái chuối.
 
Bạn thấy gì bên trong hình tròn? (Ảnh: internet)
Là hình một con ngựa. (Ảnh: internet)
Là hình một con ngựa. (Ảnh: internet)
 
Bạn thấy gì bên trong hình tròn? (Ảnh: internet)
Là hình một cái ghế. (Ảnh: internet)
Là hình một cái ghế. (Ảnh: internet)
 
Bạn thấy gì bên trong hình tròn? (Ảnh: internet)
Là hình một con chim cánh cụt. (Ảnh: internet)
Là hình một con chim cánh cụt. (Ảnh: internet)
 
Bạn thấy gì bên trong hình tròn? (Ảnh: internet)
Là hình một cái đầu con bò. (Ảnh: internet)
Là hình một cái đầu con bò. (Ảnh: internet)
 
Bạn thấy gì bên trong hình tròn? (Ảnh: internet)
Là hình một chiếc máy bay. (Ảnh: internet)
Là hình một chiếc máy bay. (Ảnh: internet)
 
Bạn thấy gì bên trong hình tròn? (Ảnh: internet)
Là hình một cái cây.  (Ảnh: internet)
Là hình một cái cây.  (Ảnh: internet)

Theo Yan

x