• TINHHOANET

Nhiều người không nhìn thấy ba cô gái trong ảnh này, còn bạn?

Không phải ai cũng đủ tinh mắt để tìm ra vị trí của ba cô gái đang ẩn trong bức ảnh người đàn ông này. Còn bạn thì sao?

1. Liệu bạn có đủ tinh mắt để nhìn ra 3 cô gái đang ẩn trong bức ảnh này?

01-6867-1485165074
(Ảnh: Internet)

2. Di chuyển 2 que diêm nào để giúp chú ruồi thoát ra được bên ngoài?

02-3252-1485165074
(Ảnh: Internet)

3. Tìm quy luật và cho biết kết quả cuối cùng là bao nhiêu?

03-2361-1485165074
(Ảnh: Internet)

4. Chỉ những người tinh mắt mới tìm ra được 7 điểm khác nhau giữa hai bức ảnh trên, còn bạn?

04-3091-1485165074
(Ảnh: Internet)

Đáp án:

Đáp án 1:

01-4626-1485165266
(Ảnh: Internet)

Đáp án 2:

02-6087-1485165266
(Ảnh: Internet)

Đáp án 3:

03-7505-1485165266
(Ảnh: Internet)

Đáp án 4:

04-2094-1485165266
(Ảnh: Internet)

Theo VNE

x