• TINHHOANET

Nhân tướng học: Tổng thống Obama có tướng đàn anh thiên hạ và một người vợ vượng phu

Ông Obama lên được đến chức tổng thống, duy trì chức vụ được hai kỳ chính là vì ông có những đặc điểm nhân tướng học sau …

đàn anh thiên hạ, xem tướng, Tổng thống Obama,

Tổng thống Obama có tai dựng, quyền dội, gò quyền nổi rõ ràng trên trán, miệng hầu, nói âm vang rền, là tướng đàn anh thiên hạ quyền uy tuyệt đỉnh. Ông Obama có khuôn mặt tròn trịa, tất cả các bộ vị trên tướng của ông đều là tròn từ má cho đến lời ăn tiếng nói đều là tròn trịa, vì thế sự nghiệp của ông sẽ rất thuận lợi nếu là thời bình, và ngược lại đối với thời loạn.

đàn anh thiên hạ, xem tướng, Tổng thống Obama,

Ông Obama trông giống một tài tử nhiều hơn là một tổng thống, ông không tha thiết với chức tổng thống như là những tổng thống khác, bởi vì tai của ông có phần trên mỏng, tức là một người coi chuyện đời giống như vở kịch, ông đóng một vở kịch cho xong 4 năm, rồi lại đóng một vở kịch khác cho xong 8 năm.

Vì phần trên tai mỏng nên ở nhiệm kỳ thứ hai đúng ra ông Obama đã gặp phải những khó khăn nguy hiểm, thậm chí mất mạng. Nhưng chính nhờ vào tướng của vợ ông là bà Michelle, mà tổng thống Obama đã bảo vệ được mệnh của mình, và việc ông lên được chức tổng thống, duy trì chức vụ được hai kỳ cũng chính là nhờ vào tướng mạo của bà.

Bà Michelle Obama có tướng hình cái chuông úp đây là tướng cực kỳ vượng phu. Toàn bộ khung người, đầu, vai, mông tất cả hợp lại với nhau thành y như là một cái chuông úp xuống, không phải tổng thống Obama mà ai lấy được bà thì công danh cũng lên tới một địa vị đáng kể.

Nhưng tướng hình chuông úp có một cái luật là, lấy thì lên, ở thì lên, thì may mắn, tránh được tai họa, nhưng nếu bỏ ra, bỏ ra thật sự tức là xé giá thú, hoặc bỏ ra bằng cái lòng của mình không còn ở với người vợ nữa, thì cũng đủ để có thể gặp tai họa mất mạng.

Lê Hiếu, theo tướng pháp Ngô Hùng Diễn

x