• TINHHOANET

Người từng trải nhất định sẽ gật đầu sau khi nghe 4 điều sau…

Có những câu nói thoáng nghe cảm thấy rất đơn giản, nhưng lại chính là sự đúc kết từ thực tế cuộc sống. Vì vậy, chỉ những người từng trải mới thật sự hiểu được hàm nghĩa sâu xa ở trong đó.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Cuộc sống “trăm người vạn ý”, không thể lúc nào cũng làm vừa lòng được hết tất cả mọi người, cũng không thể mong rằng người khác sẽ nghĩ những điều tốt đẹp về bạn.

Mỗi người khác nhau, sẽ có cách lý giải đối với các sự việc, cách nhìn nhận một con người không hề giống nhau, tùy thuộc vào trình độ, tư tưởng, cảm xúc của bản thân họ. Bởi vậy, người trí tuệ sẽ không vì những thay đổi ở bên ngoài mà rối loạn, mà mất đi chính tín từ ban đầu.

Người từng trải, hiểu được đạo lý nhân sinh, biết được thế sự xoay vần, nên khi đọc những câu nói dưới đây nhất định sẽ gật đầu tán thán:

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Không quan tâm bạn chân thật đến đâu, trước mặt người hoài nghi, bạn chính là người nói dối!

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Dù đơn thuần đến mấy, gặp phải người phức tạp, thì bạn chính là người mưu tính!

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Bạn có tài giỏi cỡ nào, đối với người không hiểu biết, bạn cũng chỉ là rỗng tuếch!

Vì thế, điều quan trọng không phải là bạn dở, mà là chưa gặp đúng người.

Đừng quá quan tâm đến những bình luận của người khác, người hiểu bạn thì không cần giải thích, người không hiểu bạn dù giải thích cũng chẳng ích gì, sống cho tốt là được!

Lê Hiếu, dịch từ Cmoney.tw

>>> Jerusalem được công nhận là thủ đô của Israel – Phúc báo cho một dân tộc dám đứng lên vì chính nghĩa

x