• TINHHOANET

Người đi xuất khẩu lao động tại Algeria bị bỏ đói và đánh đập

Công nhân Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Algeria trong một công ty Trung Quốc,  bị quản lý bỏ đói và bị các công nhân Trung Quốc khác đánh đập.

Theo VTC

x