• TINHHOANET

Người dân chính thức được quay phim CSGT đang làm nhiệm vụ từ 15/1

Theo thông tư 67/2019 của Bộ Công an thì từ ngày 15/1, người dân sẽ có quyền giám sát lực lượng CSGT trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình.

Từ 15/1, người dân được quay phim CSGT khi làm nhiệm vụ.
Từ 15/1, người dân được quay phim CSGT khi làm nhiệm vụ. (Ảnh qua plo)

Cụ thể, theo quy định tại Điều 11 Thông tư 67/2019 ban hành vào ngày 28/11/2019, người dân sẽ có năm hình thức giám sát đối với lực lượng công an trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông:

 1. Giám sát thông qua các thông tin công khai của CAND và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng.

 2. Thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật.

 3. Thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với các cán bộ công an

 4. Thông qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

 5. Thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp nhưng phải đảm bảo khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật, không được làm cản trở, ảnh hưởng đến việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ công an. Cụ thể:

 • Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ công an khi đang thực thi nhiệm vụ;

 • Ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (nơi được giới hạn bằng cọc tiêu hình chóp nón hoặc dây căng để cán bộ thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự…)

 • Tuân theo các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Thông tư 67/2019 này là một trong những quy định giúp ngăn chặn hiện tượng tiêu cực của lực lượng CAND khi thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo Điều 10 Thông tư 67/2019 quy định những việc người dân giám sát lực lượng công an trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gồm:

 1. Việc thi hành các quy định của pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự ATGT;

 2. Việc chấp hành quy định của Bộ Công an về quy tắc ứng xử của cán bộ công an khi làm nhiệm vụ;

 3. Việc nhân dân giám sát công an nhân dân thực hiện các quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này phải khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật, không được làm cản trở, ảnh hưởng đến việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ công an.

Vũ Tuấn (t/h)

x