• TINHHOANET

Nghiện facebook dưới góc nhìn biếm họa

Các con nghiện Facebook không thể từ bỏ mạng xã hội vào bất kỳ giây phút nào còn sống.

Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa
Sắp chết mà vẫn còn muốn vào Facebook.
Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa
“Con nghiện” Facebook.
Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa
Bé trong bụng mẹ đã biết đến Facebook.
Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa
Kế hoạch bị tiết lộ do đăng trên Facebook.
Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa
Bên nhau sao mà xa vạn lý.
Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa
Có người comment rồi kìa… mặc cho thức ăn đang cháy.
Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa
Oác đờ gà?
Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa
Status: ‘Mình vừa mới hạ sinh một…’.
Nghiện Facebook dưới góc nhìn biếm họa
Chỉ còn cách vào đây thôi.

Theo cuoivuive.com

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

x