• TINHHOANET

Ngắm Việt Nam trong bộ ảnh “Đông Dương đẹp như tranh vẽ” 100 năm về trước

Dưới đây là những bức ảnh về Việt Nam cách đây khoảng 100 năm trong album “Đông Dương đẹp như tranh vẽ” của nhiếp ảnh gia Dieulefils, được xuất bản năm 1910. Nó sẽ cho chúng ta những trải nghiệm chân thật về Việt Nam thời xa xưa.

Bắc Kỳ, Trung Kỳ từ năm 1888-1925
“Đông Dương đẹp như tranh vẽ”, album xuất bản năm 1910. Trong hình là vua Duy Tân. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)
Bắc Kỳ, Trung Kỳ từ năm 1888-1925
Cô gái vùng đồng bằng Bắc bộ. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)
Bắc Kỳ, Trung Kỳ từ năm 1888-1925
Cầu Long Biên, Hà Nội. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)
Bắc Kỳ, Trung Kỳ từ năm 1888-1925
Phố Tràng Tiền, Hà Nội. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)
Bắc Kỳ, Trung Kỳ từ năm 1888-1925
Vườn Bách Thảo. Hà Nội. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)
Bắc Kỳ, Trung Kỳ từ năm 1888-1925
Vườn Bách Thảo Hà Nội. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)
Bắc Kỳ, Trung Kỳ từ năm 1888-1925
Khu phố Tây, gần Hoàng thành.  (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)
Bắc Kỳ, Trung Kỳ từ năm 1888-1925
Khu phố cổ, Nam Định. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)
Bắc Kỳ, Trung Kỳ từ năm 1888-1925
Các phương tiện vận tải thô sơ: Quang gánh của phụ nữ và xe cút kít dành cho đàn ông. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)
Bắc Kỳ, Trung Kỳ từ năm 1888-1925
Một vị quan ở miền Bắc. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)
Bắc Kỳ, Trung Kỳ từ năm 1888-1925
Một vị quan và lính hầu. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)
Bắc Kỳ, Trung Kỳ từ năm 1888-1925
Huế: Các vị quan trong hội đồng phụ chính triều Duy Tân. Từ trái sang phải: Tôn Thất Hân (thượng thư bộ Hình), Nguyễn Hữu Bài (thượng thư bộ Lại), Huỳnh Côn (thượng thư bộ Lễ), Hoàng thân Miên Lịch, Lê Trinh (thượng thư bộ Công), Cao Xuân Dục (thượng thư bộ Học). (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)
Bắc Kỳ, Trung Kỳ từ năm 1888-1925
Hoàng thành Huế. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)
Bắc Kỳ, Trung Kỳ từ năm 1888-1925
Cấm thành, Huế. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)
Bắc Kỳ, Trung Kỳ từ năm 1888-1925
Nhà vua trẻ Duy Tân trên kiệu. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)
Bắc Kỳ, Trung Kỳ từ năm 1888-1925
Cấm vệ quân.  (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)
Bắc Kỳ, Trung Kỳ từ năm 1888-1925
Tang lễ Thái hậu ở Huế. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)
Bắc Kỳ, Trung Kỳ từ năm 1888-1925
Tang lễ Thái hậu ở Huế. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)
Bắc Kỳ, Trung Kỳ từ năm 1888-1925
Một ngôi chùa ở Đà Nẵng. (Ảnh: Hình Ảnh Việt Nam)

Theo Hình Ảnh Việt Nam

x