Nếu mọi sự đều do Trời ban, vậy những cố gắng của con người liệu có ý nghĩa gì?

08/02/17, 15:23 Tin Tổng Hợp

Người xưa có câu: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên” (Tạm dịch: Người tính chuyện, nhưng Trời cho thành bại), hay  câu “Nhân đích mệnh, thiên chú định, khiếu nhĩ hưởng phúc bất thụ chứng” (Tạm dịch: Mệnh của con người, Trời đã chú định, bảo ai hưởng phúc thì người ấy không thể chịu bệnh tật). Vậy những cố gắng của con người liệu có ý nghĩa gì?

Nếu mọi sự đều do Trời ban, vậy những cố gắng của con người phỏng có ý nghĩa gì?

Dân gian có câu: “Đại phúc tại Thiên, tiểu phúc tại tạo”, ý nói phúc lớn là do Trời ban, phúc nhỏ là do con người tạo ra. Câu nói này khuyến khích con người thế gian phải hiểu được đạo lý vừa thuận theo Trời, vừa cần cù chăm chỉ, tự mình cố gắng thì mới có phúc.

Cổ nhân tin rằng, nhân sinh trên đời, có bao nhiêu tạo hóa, thành tựu được công lao sự nghiệp gì, trên cơ bản đều là đã được Thần an bài sẵn. Những thứ mà con người có thể thay đổi được, kỳ thực rất hữu hạn, cho nên mới nói: “Đại phúc tại Thiên”.

Nếu điều gì cũng đã được định sẵn rồi, không thể cải biến được, thì chẳng phải con người sẽ không còn động lực để vươn lên sao? Đương nhiên là không phải vậy, bởi vì còn có “tiểu phúc tại tạo” (những phúc lộc nhỏ là do con người tự tạo ra). Những sự tình nhỏ, những may mắn, phúc phận nhỏ, là những điều mà con người có thể thông qua sự cố gắng mà đạt được, là có thể có chút thay đổi được. Bởi vì khi con người nỗ lực, cố gắng thì sẽ đạt được kết quả xứng đáng, có lao động thì sẽ có thu hoạch. Đây cũng là cái lý rất phổ biến trong nhân gian, trong xã hội từ xưa đến nay.

Người xưa có câu: “Thiên đạo thù cần” (tạm dịch: Đạo Trời sẽ ban thưởng cho người cần cù). Một người bất luận là có phúc phận lớn hay nhỏ, chỉ cần người ấy có đủ nhẫn nhịn chịu khó, không ngừng chân chính cố gắng thì sẽ được ban thưởng những gì đáng được. Nếu như người ấy có thể không ngừng kiên trì, không lười biếng trong một thời gian dài, nói không chừng còn có thể được đạo Trời “phá lệ” mà chiếu cố.

Kỳ thực, từ căn bản mà nói, mọi sự phó xuất (nỗ lực, trả giá) của một người là không bao giờ uổng phí, trái lại, đều là có kết quả, chỉ là có kết quả là đã được hưởng từ trước rồi, có kết quả là sau này mới được hưởng mà thôi.

“Đại phúc tại Thiên, tiểu phúc tại tạo” thực sự là một “phương thuốc” hay trị tâm. Người nào có thể hiểu rõ được đạo lý này, người đó có thể thuận theo tự nhiên, tâm không loạn, không mất cân bằng, không đòi hỏi quá phận, đồng thời cũng không ngừng vươn lên, chăm chỉ tiến tới, không tiêu cực, không lười biếng, không cực đoan, sống an nhiên tự tại. Quả thực, trí tuệ truyền thống thật không thể xem thường!

Theo Trithucvn.net

Ad will display in 09 seconds

Thiên Long Bát Bộ - 8 nhân vật đối ứng 8 bộ Thần hộ Pháp

Ad will display in 09 seconds

Chuyện về một người hùng và người cha mafia

Ad will display in 09 seconds

Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

Ad will display in 09 seconds

Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

 • Thiên Long Bát Bộ - 8 nhân vật đối ứng 8 bộ Thần hộ Pháp

  Thiên Long Bát Bộ - 8 nhân vật đối ứng 8 bộ Thần hộ Pháp

 • Chuyện về một người hùng và người cha mafia

  Chuyện về một người hùng và người cha mafia

 • Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

  Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

 • Ấm trà tri âm

  Ấm trà tri âm

 • Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

 • Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

  Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

 • Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

  Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

 • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

 • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

 • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x