• TINHHOANET

NASA công bố dữ liệu cho thấy sự tồn tại “Tam thiên đại thiên thế giới” theo thuyết của Phật gia

Số liệu nghiên cứu vũ trụ mà các nhà thiên văn học của trung tâm NASA công bố những năm gần đây rất tương đồng với những gì được giảng trong học thuyết vũ trụ quan của Phật gia.

maxresdefault (1)
Có ít nhất 8,8 tỷ hành tinh có kích thước và nhiệt độ bề mặt thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật giống như Trái đất của chúng ta. (Ảnh: Youtube)

Dựa trên số liệu thu thập được từ kính viễn vọng, các nhà thiên văn học của NASA tính toán được trong hệ Ngân Hà có ít nhất 8,8 tỷ hành tinh có kích thước và nhiệt độ bề mặt thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật giống như Trái đất của chúng ta. Kết quả nghiên cứu này được công bố trên tạp chí khoa học PNAS – Proceedings of the National Academy of Science của Mỹ.

Các nhà khoa học còn tiếp tục ước đoán rằng, trong hệ Ngân Hà có khoảng 200 tỷ tinh cầu, trong đó có 40 tỷ đến 50 tỷ hằng tinh tương tự như Mặt trời, và có ít nhất 11 tỷ hành tinh giống như Trái đất.

Trong thuyết vũ trụ quan của Phật giáo có đề cập đến “tam thiên đại thiên thế giới” (3.000 đại thiên thế giới). Trong đó, hệ Mặt trời được gọi là tiểu thế giới hay Thái Dương hệ, một ngàn tiểu thế giới hợp lại thành một tiểu thiên thế giới, một ngàn tiểu thiên thế giới hợp lại thành một trung thiên thế giới, một ngàn trung thiên thế giới hợp lại thành một đại thiên thế giới. So sánh với con số “tam thiên đại thiên thế giới” (3.000 tỷ Thái Dương hệ), thì số liệu mà các nhà khoa học tính toán được còn ít hơn rất nhiều.

Các nhà thiên văn học cho biết, nếu có thể chế tạo được kính viễn vọng lớn hơn nữa thì có thể sẽ phát hiện thêm được nhiều hành tinh giống Trái đất, chứ không chỉ là con số 8,8 tỷ. Điều này cho thấy nhìn nhận của khoa học ngày nay càng lúc càng gần với những gì mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng cách đây 2.500 năm trước.

Lê Hiếu, dịch từ Soundofhope

x