• TINHHOANET

Mang 4 tấn tiền xu để đi mua ô tô

Một người đàn ông ở Thẩm Dương, Trung Quốc đã mua chiếc xe gần 3 tỷ đồng với hơn 2 tỷ đồng tiền xu (nhân dân tệ) gói trong 1.320 bó, nặng 4 tấn, cao hơn 4m khi xếp chồng lên nhau.

Người đàn ông này mua chiếc xe hơi với 660.000 nhân dân tệ tiền xu và 20.000 nhân dân tệ tiền giấy. Phải mất hơn 10 nhân viên cửa hàng với hơn 1 giờ đồng hồ mới có thể di chuyển hết số lượng tiền xu từ xe tải.

Số tiền xu 660.000 nhân dân tệ gói trong 1.320 bó, nặng 4 tấn, cao hơn 4m khi xếp chồng lên nhau.

Vị khách “chơi trội” này tên Gan, làm việc tại một trạm xăng. Ông giải thích, số tiền xu này góp từ những lần xe buýt dừng lại mua nhiên liệu. Nơi ông ở có rất ít ngân hàng vì vậy ông đã quyết định tích trữ các đồng tiền xu này để mua một chiếc xe.

Có thể nhiều nơi sẽ từ chối số tiền lẻ nhiều ở mức khủng này, thế nhưng cửa hàng ô tô đó đã vui vẻ chấp nhận.

Đây không phải là khách hàng đầu tiên chi tiêu mạnh tay với đống tiền xu. Trong Tháng 3, một người đàn ông ở Phúc Kiến đã thực hiện một giao dịch thanh toán căn hộ Tây An mới của mình với 100.000 đồng tiền 1 nhân dân tệ.

TQ: Vác 4 tấn tiền xu đi mua ô tô - 1
4 tấn tiền xu dùng để mua ô tô.
TQ: Vác 4 tấn tiền xu đi mua ô tô - 2
Phải mất 10 nhân viên với hơn 1 giờ đồng hồ mới mang hết số tiền xu này từ xe vào cửa hàng.
TQ: Vác 4 tấn tiền xu đi mua ô tô - 3
Tiền xu được đóng thành từng bó
TQ: Vác 4 tấn tiền xu đi mua ô tô - 4
Nhân viên vận chuyển tiền xu vào của hàng
TQ: Vác 4 tấn tiền xu đi mua ô tô - 5
1.320 bó tiền xu, nặng 4 tấn, cao hơn 4m khi xếp chồng lên nhau.

Theo Eva

x