• TINHHOANET

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sẽ không còn là di sản văn hoá?

Ngày 11/7, Cục Văn hóa cơ sở đã trình báo cáo nêu rõ nếu lễ hội chọi trâu Đồ Sơn không hoạt động đúng cam kết, có thể bị xem xét đưa ra khỏi danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 11/7, Cục Văn hóa cơ sở đã báo cáo Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch về công tác tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017.

Cục Văn hóa cơ sở sẽ trình lãnh đạo Bộ ban hành văn bản chỉ đạo địa phương theo hướng lễ hội, hội không phải là truyền thống; có nội dung kích động bạo lực, phản cảm như chọi trâu… thì không cấp phép và tổ chức.

Cục Di sản văn hóa sẽ rà soát quy trình thực hành di sản văn hóa phi vật thể lễ hội chọi trâu Đồ Sơn; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đã được cam kết tại hồ sơ khoa học di sản.

Nếu các biện pháp không thực hiện theo cam kết, Cục Di sản văn hóa và Hội đồng thẩm định sẽ tham mưu Bộ trưởng xem xét khả năng đưa lễ hội chọi trâu Đồ Sơn ra khỏi danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia“, báo cáo nêu rõ.

Viện Văn học nghệ thuật quốc gia Việt Nam được đề xuất tổ chức tọa đàm lấy ý kiến nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, cơ quan quản lý và người dân về tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn để tìm ra giải pháp phù hợp.

Trường hợp tiếp tục tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, TP Hải Phòng phải dựa trên cơ sở bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của di sản văn hóa, trọng tâm là tổ chức nghi lễ truyền thống.

Trước đó sáng 1/7, tại vòng đấu loại lễ hội chọi trâu quận Đồ Sơn năm 2017, 32 trâu tham gia 16 trận đấu. Đến trận 14, trâu số 18 húc chủ là ông Đinh Xuân Hướng ngay trong sới chọi. Ông Hướng tử vong sau nhiều giờ cấp cứu. Sau đó, TP Hải Phòng đã ra thông báo tạm dừng lễ hội chọi trâu năm 2017.

Theo VNE

x