• TINHHOANET

Làm sao trồng 10 cây táo thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây?

Trong một khu vườn có 5 hàng táo, mỗi hàng có 4 cây nhưng cả vườn chỉ có tất cả 10 cây táo. Vậy chủ vườn đã trồng bằng cách nào?

1.Làm sao để trồng 10 cây táo thành 5 hàng và mỗi hàng có 4 cây?

a

2.Cái gì người có phải xin người không có?

1

3.Mary đã học 13 năm nhưng vì sao vẫn học lớp năm thứ nhất?

2

4.Cái gì dư cho 1 người, đủ cho 2 người, mà 3 người thì lại không được?

3

5.Cái gì có sáu đầu chín đuôi, lộn ngược lộn xuôi vẫn là nó?

4

6.Sắt để ngoài trời thì bị rỉ, vàng thì sao?

5

Đáp án:

1.Trồng theo hình ngôi sao.

b

2. Lỗi.

3.Cô ấy học năm thứ nhất đại học.

4.Giường đôi.

5.Số 69.

6.Vàng sẽ bị lấy trộm

Theo VNE

x