• TINHHOANET

Kỳ thi đại học sắp tới và nỗi sợ “đỗ thủ khoa”

Kỳ thi đại học đang tới gần, các thi sinh năm nay có thêm nỗi sợ nữa là “đạt thủ khoa đại học”. Ủa, nhưng mà tại sao “đỗ thủ khoa” chẳng phải là điều đáng để ăn mừng hay sao? Tại sao lại phải sợ nhỉ?

 Kỳ thi đại học sắp tới và nỗi sợ "đỗ thủ khoa". Ảnh 1
Kỳ thi đại học sắp tới và nỗi sợ “đỗ thủ khoa”. (Ảnh: Danviet)

Theo Danviet

x