• TINHHOANET

Kỹ năng sống ngoài tự nhiên: Robinson giữa rừng hoang

Bạn sẽ làm gì khi đi lạc trong rừng hoang mà không có một tấc sắc hay dụng cụ gì trong tay? Video clip sẽ giúp bạn một số kỹ năng cơ bản giúp bạn sóng sót trong tự nhiên vô cùng khắc nghiệt .

x