• TINHHOANET

Không nghe Lã Động Tân khuyên bảo, vị Tể tướng rơi vào chốn lưu đày

Thời Bắc Tống có một vị Tể tướng tên gọi Đinh Vị (966 – 1037), từng giữ chức Tể tướng được 7 năm, nhưng cuối cùng lại bị lưu đày. Kết cục của ông này đã từng được Lã Động Tân cảnh báo từ trước.

Lã Động Tân và Hán Chung Li trong Bát Tiên. (Ảnh: iFuun)
Lã Động Tân và Hán Chung Li trong Bát Tiên. (Ảnh: iFuun)

Khi Đinh Vị còn làm chức Phó huyện lệnh huyện Phàn Dương (nay là huyện Ba Dương, Giang Tây), có một vị đạo nhân đã đến bái kiến ông và nói: “Tôi là cháu trai của Lã Vị đời Đường. Tôi xem qua tướng mạo của ông thấy rất giống với Lý Đức Dụ năm đó. Ông nhất định phải cẩn thận kẻo vận mệnh tương lai sẽ giống với ông ta đó”.

(Lã Vị đời nhà Đường chính là ông nội của Lã Đồng Tân, một trong Bát Tiên; Lý Đức Dụ là Tể tướng Đường triều, từng bị giáng chức và lưu đày đến đảo Hải Nam).

Đinh Vị vừa nghe đã biết rõ vị đạo nhân trước mắt này chính là tiên nhân Lã Động Tân trong truyền thuyết, nhưng lại cảm thấy không vui vì bị cho là sẽ phải gặp tai ương, bị lưu đày, nên đối xử với Lã Động Tân không được tôn kính. Lã Động Tân thấy thái độ ông ta như vậy, liền thở dài mà rời đi.

Về sau, Đinh Vị dựa vào tài trí hơn người, từng bước thăng quan tiến chức, cuối cùng trở thành Tể tướng. Trong thời gian tại chức cũng đã lập được một số công lớn. Tuy nhiên, Đinh Vị tâm thuật bất chính, không màng đến khó khăn của dân chúng, một mực đón ý nói hùa khiến Hoàng đế nảy sinh nhiều chủ ý xấu, bởi vậy ông bị các đại thần chính trực vô cùng căm hận, trong đó có danh thần Khấu Chẩn. Để trừ cái gai trong mắt, Tể tướng Đinh Vị đã cố ý tạo lập tội danh và bãi chức của Khấu Chẩn.

Thế nhưng, thiện ác đều có báo ứng, những việc làm bất nhân bất nghĩa của Đinh Vị sau đó đã bị vạch trần, cuối cùng ông bị lưu đày đến đảo Hải Nam làm phu dịch, bốn đứa con trai cũng đều bị bãi chức.

Lúc này Đinh Vị mới thấy những lời tiên đoán của Lã Động Tân quả thực là chuẩn xác, Đinh Vị cũng giống như Lý Đức Dụ, đều bị giáng chức và lưu đày đến đảo Hải Nam. Nếu lúc đó ông ta tôn trọng lời của Lã Động Tân, có lẽ đã được vị tiên nhân này chỉ điểm cho cách thoát khỏi đại nạn, giờ thì hối hận cũng đã muộn rồi.

Lã Động Tân sở dĩ có thể nhìn thấy kết cục của Đinh Vị, là bởi ông là một người tu luyện đắc Đạo, đã có công năng túc mệnh thông, biết được tương lai quá khứ của một người. Bởi vậy, sống trên đời nhất định phải mang theo thiện niệm, trừ bỏ ác niệm, phải biết lắng nghe, đừng để bi kịch lịch sử lặp lại trên thân của chính mình.

Tuệ Tâm biên dịch

x