• TINHHOANET

Khám phá cấu trúc của đĩa bay (UFO)

Từ nhiều thập kỷ trước, các nước như Đức, Anh, Nhật, Nga… đã nghiên cứu các cấu trúc của Đĩa bay để áp dụng vào sản xuất ra các máy bay, tàu chiến… Những tư liệu dưới đây cho chúng ta cái nhìn cụ thể và sâu sắc hơn về các loại đĩa bay và cấu trúc bên trong nó.

Video về nghiên cứu đĩa bay để sản xuất các loại máy bay:

Các loại đĩa bay:

Nghiên cứu đĩa bay:


Cấu trúc bên trong đĩa bay:


Tổng hợp từ internet

x