• TINHHOANET

Hình ảnh tuyệt đẹp của những sinh vật nhỏ bé

Chúng ta thường không chú ý đến những sinh vật nhỏ bé trong cuộc sống. Vì vậy, nhóm Earth Capture chia sẻ hình ảnh sinh động về những sinh vật nhỏ bé đó. Từ đây, chúng ta có thể đến gần, nhìn rõ hơn và cho chúng ta thấy được góc nhìn khác của thế giới.

 
Hình ảnh tuyệt đẹp của những sinh vật nhỏ bé - h1

Con bướm.

Hình ảnh tuyệt đẹp của những sinh vật nhỏ bé - h2

Cánh bướm xanh

Hình ảnh tuyệt đẹp của những sinh vật nhỏ bé - h3

Chim ruồi

Hình ảnh tuyệt đẹp của những sinh vật nhỏ bé - h4

Chú ong trên nhành hoa oải hương

Hình ảnh tuyệt đẹp của những sinh vật nhỏ bé - h5

Ếch cây Châu Âu, Thụy Điển.

Hình ảnh tuyệt đẹp của những sinh vật nhỏ bé - h6

Một chú ếch ở chân núi lửa Arenal, Costa Rica.

Hình ảnh tuyệt đẹp của những sinh vật nhỏ bé - h7

Chuồn chuồn kim.

Hình ảnh tuyệt đẹp của những sinh vật nhỏ bé - h8

Ong mật đang kiếm mật và phấn hoa.

Hình ảnh tuyệt đẹp của những sinh vật nhỏ bé - h9

Con gián đất.

Hình ảnh tuyệt đẹp của những sinh vật nhỏ bé - h10

Ong bắp cày.

Hình ảnh tuyệt đẹp của những sinh vật nhỏ bé - h11

Chú rùa trên bờ biển Ostional lúc bình minh

Theo Lao Động

x