• TINHHOANET

Hình ảnh tổng quan về tình hình sử dụng Internet ở Việt Nam

WeAreSocial cho biết, tính tới tháng 3/2015 có tới 45% dân số nước ta dùng Internet, tức 41 triệu người. Theo thống kê này thì chúng ta tốn hơn 5 tiếng mỗi ngày để lên mạng (đối với người dùng máy tính) và gần 3 tiếng với người dùng điện thoại.

Theo Tinhte

x