• TINHHOANET

Hình ảnh siêu thực: Đỉnh cao của photoshop là đây!

Randy Lewis là nhà thiết kế đồ họa Mỹ đồng thời là giám đốc sáng tạo đến từ bang California, Mỹ. Anh đã sử dụng Photoshop để thiết kế những hình ảnh siêu  thực với chất liệu là mọi sự vật hiện hữu trong thế giới thực.

Lewis đánh lừa tâm trí người xem bằng cách tạo ra các tác phẩm nghệ thuật siêu thực, không hề tồn tại trên thế giới này nhưng hoàn toàn hợp lý. 

Người nghệ sĩ này đã tạo nên một cuộc chơi “kết hợp và nhào nặn” đầy thông minh từ hai hoặc nhiều loại động vật, thực vật, đồ dùng, trái cây… với nhau để tạo ra một tạo vật khác thường và tuyệt đẹp. 

Hãy cùng Tinh Hoa xem qua những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc từ sự kết hợp đầy thông minh và “xoắn não” của Randy Lewis nhé! 

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

 This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

 This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

 This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images
 This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

 This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

 This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

 This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

 This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

This Artist Confuses Our Minds With His Surreal Images

Bạch Vân, theo Boredpanda

x