• TINHHOANET

Hai chữ cái nào trong tiếng Việt bạn ít thấy rõ nhất?

Tiếng Việt rất phong phú và đa dạng nhưng liệu với kiến thức của mình bạn có nhận ra hai chữ cái nào khi hợp lại mà nghĩa ít thấy rõ nhất không?

1. Hai chữ cái nào trong tiếng Việt bạn ít thấy rõ nhất?

14e5daa29aaef73273d2511b1d1c60ad

2. Nghề gì làm đồ giả nhưng không bị bắt?

fake-1-5324-1486310266
(Ảnh: Internet)

3. Chữ gì mất đầu là hỏi, mất đuôi là trả lời?

maxresdefault-2229-1486310266
(Ảnh: Internet)

4. Nghề gì chuyên môn nói dối, chuyên môn lừa đảo nhưng không phạm pháp?

resume-lies1-9661-1486310266
(Ảnh: Internet)

5. Nghề gì ăn trên đầu thiên hạ?

????????????????????????????????????????
(Ảnh: Internet)

Đáp án:

1. Đáp án: Chữ cái L – M (lờ mờ).

2. Đáp án: Làm tóc giả, răng giả, tay chân giả…

3. Đáp án: Chữ Tai (Bỏ T thành Ai, bỏ i thành Ta).

4. Đáp án: Ảo thuật.

5. Đáp án: Hớt tóc.

Theo VNE

x