• TINHHOANET

google biết hầu như tất cả mọi thứ về bạn

Sở hữu một hệ sinh thái phần mềm và dịch vụ Internet rộng bậc nhất thế giới, không khó hiểu khi Google nắm giữ rất nhiều thông tin về người dùng từ việc bạn đi đâu, bạn thích gì, bạn nói chuyện với ai, v.v…

1. Thông tin cơ bản

2. Googe biết bạn nghĩ gì

3. Googe biết bạn làm gì trên mạng

4. Googe biết bạn đi đâu

5. Google biết bạn trò chuyện với ai

6. Google biết bạn tiêu tiền như thế nào

Tóm lại:

Theo Kenh14

x